Skoči do osrednje vsebine

Odziv ministrice za pravosodje glede nakupa prostorov za sodišča na Litijski v Ljubljani

Ministrstvo za pravosodje je včeraj popoldan prejelo zaprosilo Nacionalnega preiskovalnega urada v zvezi z zbiranjem informacij glede nakupa stavbe na Litijski cesti.

Dr. Dominika Švarc Pipan: "Poudarjam, da bo ministrstvo Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU), v skladu z njihovim zaprosilom, posredovalo vso zahtevano dokumentacijo. Prav tako bomo z NPU polno sodelovali, saj je tudi vsem nam in meni osebno v največjem interesu, da se dejstva čimprej raziščejo in razjasnijo.

V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri izdelavi cenitve, ki je bila podlaga za sklenitev kupoprodajne pogodbe, bomo nemudoma sprožili postopke za ugotovitev ničnosti pogodbe in izvedli vse druge ustrezne ukrepe.

Ministrstvo je pri odločitvi za nakup ravnalo v dobri veri, zaupali smo cenitvi sodno zapriseženega cenilca, ki mora cenitev v skladu z zakonom izvesti neodvisno, nepristransko, objektivno in brez naklonjenosti do bodisi naročnika ali kupca, v skladu s pravili stroke, znanosti in zakonodaje. Prav zato, ker je cenitev izvedel sodni cenilec, ministrstvo ni naročilo ločene cenitve. Če cenitev ne bi bila pripravljena s strani sodno zapriseženega cenilca, bi ločeno cenitev vsekakor naročili, saj bi v tem primeru lahko dvomili o neodvisnosti, nepristranskosti in strokovni verodostojnosti cenitve."