Skoči do osrednje vsebine

Četrta tranša pomoči za samozaposlene zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023

10. januarja je pomoč prejelo 468 upravičencev v skupnem znesku 524.693 evrov. Nakazilo so prejeli samozaposleni, ki so prek eDavkov vložili posebno izjavo od 1. decembra do 31. decembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november. Doslej je bilo na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) samozaposlenim skupaj nakazanih 1.891.713 evrov tovrstne pomoči.

Skladno s tretjim odstavkom 48. člena ZOPNN-F upravičenec vloži vlogo do zadnjega dne v mesecu od septembra dalje za pretekli mesec ali za več preteklih mesecev skupaj v obdobju od 4. avgusta do 31. decembra 2023. Izplačilo se izvede 10. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje vloge. Samozaposleni tako prejmejo pomoč za posamezni mesec od avgusta 2023 do decembra 2023. Če podajo izjavo za več mesecev skupaj, se jim nakaže seštevek pomoči za posamezne mesece.

Upravičenci lahko za pomoč za mesec avgust 2023 in naslednje mesece do vključno decembra 2023 zaprosijo najpozneje do 31. januarja 2024. V ta namen morajo prek eDavkov oddati posebno izjavo (obrazec NF-NarNesrece - Izjava o izpolnjevanju pogojev do pomoči za samozaposlene).

Več o pomoči za samozaposlene je objavljeno med pogostimi vprašanji in odgovori na spletnih straneh Finančne uprave.