Skoči do osrednje vsebine

Poslovanje multinacionalnih družb – možnost sklenitve vnaprejšnjega cenovnega sporazuma

Vnaprejšnji cenovni sporazum (angleško Advance pricing agreement - APA) je institut, ki podjetjem olajša sodelovanje z davčnimi organi. Z APA sporazumom se sklene dogovor med podjetjem in davčnim organom, s katerim se določijo metodologija, predpostavke in druga merila za določanje transfernih cen med povezanimi podjetji.

Instrument APA sporazuma je namenjen vsem družbam, ki vstopajo v transakcije s povezanimi osebami in so zavezanci po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Še posebej je primeren za multinacionalne družbe, ki se čutijo kot pomemben del družbe in imajo v svoji strategiji poleg zavez, kot so skrb za okolje, skrb za zaposlene, skrb za stranke in skrb za dobiček, zapisano tudi zavezo za izpolnjevanje zakonsko določenih davčnih obveznosti in so v postopku pripravljene korektno razkriti in pojasniti vsa dejstva in okoliščine povezanih transakcij, ki bodo predmet APA sporazuma.

Finančna uprava ima na svoji spletni strani objavljena podrobnejša pojasnila, vključno s pogoji za sklenitev APA sporazuma, kritičnimi predpostavkami in obveznostmi zavezanca, ki med drugim vključujejo tudi obveznost plačila 15.000 evrov, ki ga izvede zavezanec, ko davčni organ izda obvestilo, da bo začel postopek sklenitve APA sporazuma. Finančna uprava je do zdaj sklenila tri enostranske sporazume, v postopku obravnave pa so tudi trije dvostranski sporazumi (vključena tuja davčna administracija).  

Na osnovi dogovora z zavezancem o izvedbi medijske objave sporočamo, da je bil 22. decembra 2023 v prostorih Generalnega finančnega urada podpisan enostranski vnaprejšnji cenovni sporazum med Finančno upravo, ki jo zastopa generalni direktor Peter Grum, in družbo Ekipa2, Mobilne internetne storitve, d. o. o. Ljubljana, ki jo zastopajo direktor Jernej Česen in pooblaščene družbe v postopku sklepanja sporazuma: Odvetniška pisarna Kramar, d. o. o. (KPMG Law) in družba KPMG poslovno svetovanje, d. o. o. V imenu Finančne uprave so bili prisotni še namestnik generalnega direktorja Peter Jenko in pooblaščene osebe, ki so vodile postopek sklepanja APA sporazuma.

Ekipa2, d. o. o. je del skupine Outfit7, vodilnega podjetja v panogi mobilnih iger. S svojimi nagrajenimi igrami dosega večmilijardno občinstvo po vsem svetu. Uporabniki so do zdaj že več kot 21-milijardokrat prenesli več kot 20 iger podjetja, do 470 milijonov oboževalcev pa igra te igre vsak mesec. Portfelj vključuje tudi številne animirane serije, ki so na vrhu lestvic, tematske parke in program licenciranja.

APA sporazum med Finančno upravo in podjetjem Ekipa2, d. o. o. je sklenjen za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2027, to je za 5 davčnih obdobij. S sklenitvijo sporazuma sta stranki uredili pomembno vprašanje s področja davka od dohodka pravnih oseb, kar podjetju zagotavlja predvidljivo davčno okolje, za davčni organ pa je to instrument, s katerim zmanjšuje tveganja, povezana z izpolnjevanjem davčnih obveznosti.

predstavnika Fursa in Ekipe2 se rokujeta pred zastavami in ozadjem Finančne urprave

Generalni direktor Finančne uprave Peter Grum (desno) in direktor podjetja Ekipa2 d.o.o. Jernej Česen | Avtor: Finančna uprava