Skoči do osrednje vsebine

Od jutri višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 4. januarja 2024, do vključno ponedeljka, 15. januarja 2024, znašale 1,393 evra za liter bencina, 1,430 evra za liter dizelskega goriva in 1,082 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,46051 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,393 evra na liter (pred spremembo 1,379 evra na liter), pri 50 litrih to znese 69,65 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi bilo treba po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 odšteti okoli 1,467 evra na liter.

Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,39267 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem obdobju stal 1,430 evra na liter (pred spremembo 1,418 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 71,5 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi bilo treba po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla odšteti okoli 1,517 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,11577 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju trebno plačati 1,082 evra na liter (pred spremembo 1,070 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1082 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo treba odšteti okoli 1,218 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1218 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 136 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0683 evra za liter dizelskega goriva in 0,0694 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško Platts European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.