Skoči do osrednje vsebine

Minister Poklukar na zadnji dan leta: Zdravo, srečno in varno leto 2024!

Na silvestrovo, ko večina ljudi praznuje, so številni policistke in policisti v službi in skrbijo za našo varnost. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije mag. Senad Jušić sta tradicionalno obiskala nekatere policijske enote po Sloveniji na območju Policijskih uprav Novo mesto, Kranj in Ljubljana.

Minister Boštjan Poklukar in generalni direktor policije mag. Senad Jušić sta ob obisku Policijske uprave Novo mesto opoldne podala izjavo za medije. Minister je ob tej priložnosti vsem zaželel lepo praznovanje ter zdravo in srečno novo leto, zadnji dan v letu pa izkoristil za pregled aktivnosti in opravljenih nalog ministrstva.

Ministrstvo je izjemno velik državni organ, je dejal Poklukar, in ponazoril s številkami: »Na dan 27. december 2023 je bilo v upravnem delu ministrstva zaposlenih 654 javnih uslužbencev, v Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve je zaposlenih 20 in v policiji 8174 policistk in policistov ter drugih javnih uslužbencev. Naša glavna naloga je zagotavljanje varnosti v najširšem pomenu. Leto so zaznamovale poplave, migracije in ponovna uvedba začasnega nadzora na meji

Predstavil je nekatere ključne rezultate resorja. Letos je slovensko mejo na nedovoljen način prestopilo prek 60 tisoč oseb. »To je izredno velika številka. Kljub temu pa je bila policija uspešna,« je minister pohvalil policiste in dodal, da so prijeli tudi 541 tihotapcev ljudi, za 499 je bil odrejen pripor. Tujci so izrazili 57.304 namere za podajo prošnje za mednarodno zaščito. »Na koncu letošnjega leta je bilo priznanih 129 statusov mednarodne zaščite. Kar pomeni, da številni postopek prekinejo in praktično v 24 urah zapustijo Republiko Slovenijo in odidejo naprej. Trend samovoljnega zapuščanja naše države s strani prosilcev za mednarodno zaščito je zelo visok, prek 95 odstotkov.«

Na področju zakonitih migracij so upravne enote državljanom tretjih držav izdale oziroma podaljšale 96.100 dovoljenj za prebivanje, od tega 80.696 dovoljenj za začasno prebivanje in 15.404 dovoljenj za stalno prebivanje. »Državljanom držav članic Evropskega gospodarskega prostora so upravne enote v obdobju od 1. januarja 2023 do 30. novembra 2023 izdale oziroma obnovile 5009 potrdil o prijavi prebivanja. Na dan 30. november 2023 je imelo v Republiki Sloveniji 242.961 tujcev veljavno dovoljenje za prebivanje oziroma potrdilo o prijavi prebivanja.« Ob tem je minister Poklukar napovedal novelo Zakona o tujcih, s katero bomo med drugim uvedli status digitalnega nomada.

Inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve so letos opravili skupaj 872 inšpekcijskih nadzorov, v katerih je bilo narejeno 4645 pregledov. »Največ nadzorov je bilo opravljenih na področju zasebnega varovanja (517 nadzorov), sledijo nadzori s področja orožja (166 nadzorov), skupnega področja zasebnega varovanja in orožja – prevozi denarja (66 nadzorov).«

Minister Poklukar je letos prek Direktorata za policijo in druge varnostne naloge policiji izdal sedem usmeritev in obveznih navodil ter letne usmeritve za pripravo načrta dela policije za prihodnje leto. Direktorat je zaključil štiri redne in dva izredna nadzora nad delom policije. Poleg tega je na podlagi zahtev za poročanje opravil 15 posrednih nadzorov. Na področju upravnih notranjih zadeve smo letos med drugim izpeljali volilna opravila za 23 lokalnih volitev (dvoje volitev je še v teku). V državljanstvo Republike Slovenije smo sprejeli po redni naturalizaciji 1686 oseb (najpogostejše države so Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija in Srbija), po izredni naturalizaciji pa 306 (najpogostejše države so Srbija, Italija in Argentina).

Minister Boštjan Poklukar je ob koncu vse obiskovalce silvestrskih prireditev na prostem pozval k skrbi za lastno varnost in varnost drugih, odsvetoval je uporabo pirotehničnih sredstev oziroma pozval k previdni uporabi. Policistkam in policistom, ki bodo danes skrbeli za našo varnost, in tistim na misijah v tujini, se je zahvalil za njihov delo in vsem skupaj zaželel varno praznovanje.

Minister in generalni direktor policije sta popoldne obiskala še Policijsko postajo Bled, na silvestrski večer pa še Policijsko postajo Ljubljana Center.

Na spletni strani policije je objavljeno sporočilo za javnost o silvestrskih obiskih vodstva policije.