Skoči do osrednje vsebine

Zgradili bomo novo stavbo za dosedanjo Policijsko postajo Rače

Na Ministrstvu za notranje zadeve bomo zagotovili nove, sodobne prostore za policiste Policijske postaje Rače. Kupili smo že zemljišče v občini Hoče – Slivnica, začetek del pa je sicer odvisen od zagotavljanja finančnih sredstev.

Z nakupom zemljišča v izmeri 3.400 kvadratnih metrov smo storili pomemben korak k zagotovitvi ustreznih delovnih prostorov za policistke in policiste v Račah. Policijska postaja Rače namreč zdaj deluje v poslovno-stanovanjskem objektu iz leta 1970. Prostori po velikosti in funkcionalnosti ne ustrezajo številu zaposlenih, pisarne so utesnjene in nefunkcionalne. Prav tako objekt ne ustreza danes veljavnim normativom in merilom za ureditev prostorov za potrebe Policije.

Nova stavba bo zgrajena v skladu z vsemi predpisi o zagotavljanju energetske učinkovitosti in Uredbo o zelenem javnem naročanju, vključno z rešitvami obnovljivih virov energije. Postavljen bo tipski objekt policijske postaje za do 40 zaposlenih. S tem bomo odpravili prostorsko stisko in razpršenost poslovnih prostorov na trenutni lokaciji policijske postaje, izboljšali delovne pogoje za zaposlene in obiskovalce, na voljo bo tudi več parkirnih mest.

Vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča je 302.804 evrov (z 22-odstotnim DDV). Projekt Rešitev prostorske problematike Policijske postaje Rače je uvrščen v načrt razvojnih programov za obdobje od 2023–2028.