Skoči do osrednje vsebine

V javni obravnavi novela Zakona o trošarinah

Ministrstvo za finance je danes na spletnem portalu eDemokracija objavilo predlog novele Zakona o trošarinah. S predlogom zakona se predlaga zvišanje trošarine za alkohol in alkoholne pijače ter tobačne izdelke in okrepitev nadzora na tem področju.

Predlog novele Zakona o trošarinah predvideva zvišanje zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače, razen vina, in sicer v višini 25,7 odstotka, kar predstavlja stopnjo inflacije od zadnjega zvišanja trošarine od aprila 2014. Za najbolj razširjene tobačne izdelke – cigarete – se predvideva približno triodstotno zvišanje trošarine, zvišanje je odvisno od cenovne kategorije. Za tobak za segrevanje in za elektronske cigarete bo obdavčitev bolj primerljiva sosednjim državam.

S predlogom novele zakona se predlaga opredelitev in obdavčitev novih izdelkov, ki ne vsebujejo tobaka in so namenjeni vdihovanju, brez izgorevanja. Gre za tako imenovane zeliščne zvitke za segrevanje, njihova obdavčitev se izenači z obdavčitvijo tobaka za segrevanje.

Z zviševanjem obdavčitve trošarinskih izdelkov v Sloveniji se zaznavno povečujejo aktivnosti glede nezakonite proizvodnje in trgovine s trošarinskimi izdelki z namenom izogibanja plačilu davkov ter drugih dajatev. S predlogom zakona se zato predlagajo ukrepi za okrepitev nadzora nad nepredelanim tobakom in mazalnimi olji ter uvedba nadzora nad napravami za proizvodnjo tobačnih izdelkov. Predlaga se obveznost proizvodnje tobačnih izdelkov in predelave ter skladiščenja nepredelanega tobaka izključno v trošarinskem skladišču, prepoved proizvodnje tobačnih izdelkov ter predelava in skladiščenje nepredelanega tobaka fizičnih oseb, razen če so ti namenjeni za lastno porabo. Predlaga se širitev seznama izdelkov, ki so skladu z veljavnim zakonom predmet posebnega trošarinskega nadzora, ker se lahko porabijo za pogon ali ogrevanje.

Na področju oprostitve trošarine za energente se z zakonom z letom 2026 za energetsko intenzivna podjetja predlaga uvedba pogoja pridobitve certifikata ISO 14001 ali ISO 50001, ki sta mednarodna standarda za upravljanje okolja in energije.

S predlaganimi spremembami bi se prihodki iz naslova trošarin zvišali za približno 54 milijonov evrov letno. S sprejetjem predlaganih ukrepov bomo sicer zvišali javnofinančne prihodke, kar je pozitivno v časih, ko moramo poskrbeti za javne finance. Bistveno bolj pomembno pa je, da bomo s tem prek višjih drobnoprodajnih cen zmanjšali porabo tobačnih izdelkov in alkohola ter tako posredno vplivali na znižanje stroškov v zdravstvu.

Javna obravnava, v kateri lahko zainteresirana javnost poda pripombe in predloge sprememb predloga zakona, bo trajala do 14. januarja 2024.