Skoči do osrednje vsebine

Slovenija napovedala pristop h Konvenciji o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva

Vlada Republike Slovenije je sporočila, da namerava pristopiti h Konvenciji o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz leta 1961. Pristop h Konvenciji, ki ga je Slovenija napovedala na svetovnem forumu o beguncih prejšnji teden v Ženevi, ponovno potrjuje zavezanost Slovenije človekovim pravicam in solidarnosti, vključno s pravico do državljanstva.

Vlada Republike Slovenije se brez izjeme zavzema za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ena od pomembnih pravic je tudi pravica do državljanstva. Ratifikacija konvencije bo pokazatelj, da se noben otrok v Sloveniji ne rodi brez državljanstva, kar bi pomenilo korak naprej h končnemu cilju izkoreninjenja apatridnosti v svetovnem merilu. Kljub temu, da apatridnost v Sloveniji ni problem, pa smo se odločili, da bomo pravico do državljanstva v Sloveniji uredili celovito, zato smo podprli zavezo za ratifikacijo Konvencije o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz leta 1961.

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (angleško United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) pozdravlja zavezanost slovenske vlade temeljnim pravicam. "S pristopom h Konvenciji o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz leta 1961 se Slovenija ne le zavezuje, da bo zagotovila, da se v Sloveniji nihče ne bo rodil brez državljanstva in da nobena odrasla oseba ne bo postala oseba brez državljanstva, ampak tudi prispeva k izkoreninjenju apatridnosti na svetovni ravni. Podpis konvencije iz leta 1961 je najnovejši ukrep Slovenije v boju proti apatridnosti ob stalnih prizadevanjih za prepoznavanje, preprečevanje in zmanjševanje števila oseb brez državljanstva, ki jih UNHCR zelo podpira."

Ocenjuje se, da je samo v Evropi več kot 500.000 ljudi brez državljanstva. Slovenija je 80. država, ki bo pristopila h Konvenciji o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz leta 1961, ki je vodilna mednarodna pogodba, ki določa pravila za podelitev in neodvzem državljanstva z namenom preprečevanja novih primerov apatridnosti. Slovenija je tudi pogodbenica Konvencije o statusu oseb brez državljanstva iz leta 1954, h kateri je pristopila leta 1992.