Skoči do osrednje vsebine

Predlog dopolnitve ZUJIK v javni obravnavi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-H). Gre za pomemben korak pri zagotavljanju pravic prekarnih delavcev v kulturi, saj bo dopolnitev zakona samozaposlenim v kulturi omogočila sklepanje kolektivnih pogodb. Rok za oddajo komentarjev in pripomb je vključno do 22. januarja 2024.
Infografika Zakon o dopolnitvi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o dopolnitvi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo | Avtor: Anže Jesenovec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) je temeljni zakon na področju kulture. Med drugim krovno določa samostojno opravljanje kulturnih dejavnosti. Posameznike s statusom samozaposlenih v kulturi umešča v sfero javnega interesa v kulturi, za uresničevanje katerega je zadolženo Ministrstvo za kulturo. 

Podatki za leto 2021 kažejo, da je 37 odstotkov (1.080) samozaposlenih v kulturi zaslužilo manj od bruto minimalne plače, 80 odstotkov (2.352) pa manj od bruto povprečne plače. Za sektor samozaposlenih v kulturi so značilne razdrobljene možnosti za zaslužek. Njihova poklicna pot temelji na kratkotrajnih projektih in nestandardno razporejenem delovnem času. Prekarnost delovnih pogojev povzroča negotove ekonomske, socialne, stanovanjske in zdravstvene okoliščine, zaradi nestanovitnosti pa otežuje ustvarjanje kakovostne umetnosti, za pogoje nastanka katerih skladno z zakonodajo skrbi Ministrstvo za kulturo. 

ZUJIK sicer že narekuje primerljivo plačilo samozaposlenih v kulturi z uslužbenci v javnem sektorju, a to ni podrobneje definirano, kar otežuje sistematično izvajanje. Zato je ministrstvo pripravilo predlog novega člena ZUJIK, ki bo uvedel možnost sklepanja kolektivne pogodbe za samozaposlene v kulturi. Ob tem je državni sekretar mag. Marko Rusjan poudaril: “Ključni cilj predlagane novele zakona je zagotovitev možnosti sklenitve kolektivne pogodbe za samozaposlene v kulturi, s katero se bo lahko vzpostavilo pogoje za izboljšanje socialne varnosti z ustreznim plačilom za opravljeno delo ter enakopravnejšo obravnavo samozaposlenih v kulturi, s tem pa tudi boljše izvajanje veljavne zakonodaje.”

Predlog spremembe zakona v ZUJIK dodaja člen, ki reprezentativnim sindikatom samozaposlenih v kulturi omogoča sklepanje kolektivne pogodbe z javnimi zavodi, javnimi skladi in javnimi agencijami s področja kulture. V imenu slednjih kolektivno pogodbo s pooblastilom Vlade Republike Slovenije podpiše ministrstvo, pristojno za kulturo. Kolektivna pogodba bo skladno z že obstoječimi določili opredelila minimalno plačilo za opravljene storitve s področja kulture, ki jih v javnih zavodih, agencijah in skladih opravljajo samozaposleni v kulturi, pogoje dela za zunanje izvajalce javnih zavodov, skladov in agencij s področja kulture ter ostale medsebojne pravice in obveznosti. Gre za sodobno zakonsko rešitev, ki jo članicam priporoča tudi Evropska komisija, ki je leta 2022 sprejela smernice, v katerih primer enoosebnih samozaposlenih na področju kulture izpostavljajo kot subjekte, kjer so kolektivne pogodbe smiselno pravno sredstvo, ki jih komisija ne vidi kot kršitev konkurenčnega prava. 

Ministrstvo za kulturo bo v naslednjem letu pripravilo tudi obsežnejše spremembe ZUJIK.

Na portalu eUprava je bil 21. decembra 2023 objavljen predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-H).

Predloge, pripombe in mnenja lahko do vključno 22. januarja 2024 oddate neposredno na portalu eDemokracija ali s pripisom "ZUJIK-H javna obravnava" pošljete na elektronski naslov gp.mk@gov.si oziroma po navadni pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (s pripisom »ZUJIK-H javna obravnava«).