Skoči do osrednje vsebine

Sprememba obveznega zdravstvenega zavarovanja za samozaposlene v kulturi

S 1. januarjem 2024 se bo začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), ki je bil 19. julija 2023 objavljen v Uradnem listu številka 78/2023.

Ker gre pri obveznem zdravstvenem prispevku za obvezno dajatev, bo Ministrstvo za kulturo tistim samozaposlenim v kulturi, ki so upravičeni do plačila prispevkov za socialno varnost, plačevalo tudi znesek obveznega zdravstvenega prispevka. Slednji bo vključen v obračun prispevkov za socialno varnost.

Obrazložitev

Z 12. členom tega zakona se spreminja 48. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in sicer tako, da po novem med drugim določa, da se poleg prispevkov iz prvega odstavka tega člena, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije plačuje tudi obvezni zdravstveni prispevek. Ker gre pri obveznem zdravstvenem prispevku torej za obvezno dajatev, za razliko od dopolnilnega zavarovanja (ki je z določbo 14. člena ZZVZZ-T odpravljeno), bo Ministrstvo za kulturo, upoštevajoč prvi odstavek 83. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) in Uredbo o samozaposlenih v kulturi, tistim samozaposlenim v kulturi, ki so v skladu z omenjeno uredbo pridobili pravico do plačila prispevkov za socialno varnost in jo lahko tudi uveljavljajo, plačevalo tudi znesek obveznega zdravstvenega prispevka. Slednji bo vključen v obračun prispevkov za socialno varnost (obrazec OPSVZ – FURS).

Samozaposlenim, ki imajo plačevanje prispevkov za socialno varnost urejeno tudi iz naslova delovnega razmerja, bo znesek obveznega zdravstvenega prispevka obračunaval tako imenovani glavni delodajalec po Zakonu o dohodnini, in sicer v istem postopku ter na isti način, kot je v 58. in 59. členu ZZVZZ določen za pobiranje prispevka iz prvega odstavka 48. člena ZZVZZ.