Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za usposabljanje na delovnem mestu

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Usposabljanje na delovnem mestu (UDM+)«.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo v okviru projekta, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, krepil sposobnosti, znanja, veščine, kompetence in spretnosti brezposelnih oseb, katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, pri tem pa bo izhajal iz potreb lokalnih trgov dela. Projekt bo tako po eni strani prispeval k ponovni delovni aktivaciji dolgotrajno brezposelnih in brezposelnih z visokim tveganjem za nastanek dolgotrajne brezposelnosti, nizko izobraženih in starejših, po drugi strani pa bo s konkretnimi programi usposabljanja, prilagojenimi potrebam delodajalcev, pripomogel tudi k premoščanju strukturnih neskladij na lokalnih trgih dela.

Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, pri čemer zasleduje specifični cilj »Izboljšanje dostopa do zaposlitve in aktivacijski ukrepi za vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade, predvsem z izvajanjem jamstva za mlade, dolgotrajno brezposelne in prikrajšane skupine na trgu dela ter neaktivne osebe kot tudi s spodbujanjem samozaposlovanja in socialnega gospodarstva (ESS+)«.

Za projekt v vrednosti 21.358.534 evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval dobrih 16 milijonov evrov, natančneje 16.243.453,82 evra.