Skoči do osrednje vsebine

Do 31. decembra je še mogoče oddati vlogo za solidarnostno pomoč za prizadete v poplavah

Prebivalke in prebivalci, prizadeti v avgustovskih poplavah, lahko, če tega še niso storili, le še do konca meseca decembra, na centrih za socialno delo oddajo vloge za izredno denarno pomoč za poplave in za kritje stroškov najetega stanovanja oziroma uveljavljajo ostale ukrepe.

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 se roki za uveljavljanje pravic oziroma za oddajo vlog iztečejo 31. decembra.

Do danes so centri za socialno delo na podlagi tega zakona prejeli 8.215 vlog, od katerih je bilo 7.920 že odločenih in v ta namen izplačanih 49.037.221,88 evrov.

Do 31. decembra je še mogoče uveljaviti naslednje pravice:

Izredna denarna pomoč kot solidarnostna pomoč

Vse žrtve poplav in plazov iz avgusta 2023, ne glede na dohodek ali premoženje, so lahko upravičene do izredne denarne socialne pomoči (IDP) v obliki solidarnostne pomoči. Izplačana bo kot enkratni znesek v višini največ 7 minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več kot višina škode.

Samska oseba bo na primer prejela največ do 4918,62 evra, 4-članska družina (2 odrasla in dva otroka) največ do 11.466 evrov, par brez otrok pa največ do 7622,30 evra.

Vloga se odda na obrazcu za izredno denarno pomoč pri krajevno pristojnem centru za socialno delo (CSD-ju) najkasneje do 31. decembra 2023. 

Izredna denarna pomoč za kritje stroškov najetega stanovanja  

Posamezniki ali družine, ki so zaradi poplav ali zemeljskih plazov izgubile streho nad glavo in so za reševanje stanovanjske težave najele stanovanje, lahko poleg solidarnostne pomoči, prejmejo še pomoč za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem, največ v višini dveh minimalnih dohodkov. Pri odločanju o upravičenosti do pomoči se materialni položaj ugotavlja.

Samska oseba bo na primer prejela največ do 1405,33 evra, 4-članska družina (2 odrasla in dva otroka) največ do 3275,99 evrov, par brez otrok pa največ do 2177,79 evra.

Vloga se odda na obrazcu za izredno denarno pomoč pri CSD-ju najkasneje do 31. decembra 2023. 

Subvencija tržne najemnine in neupoštevanje poškodovanega premoženja

Posameznikom ali družinam, ki so zaradi poplav in plazov na svoji stanovanjski nepremičnini, v kateri so dejansko prebivali, utrpeli škodo, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje in so za reševanje stanovanjske težave najele stanovanje, se omogoča uveljavljanje pravice do subvencije tržne najemnine, pri čemer se jim, v primeru vlog za pravico za subvencijo tržne najemnine, vloženih v obdobju od 4. avgusta 2023 do vključno 31. decembra 2023, pri ugotavljanju materialnega položaja premoženje, ki je bilo poškodovano, ne bo upoštevalo.

Vloga se odda na obrazcu za Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pri CSD-ju najkasneje do 31. decembra 2023. 

Spremembe vrednosti nepremičnine za letne pravice iz javnih sredstev

Vsi upravičenci do letnih pravic iz javnih sredstev, ki so utrpeli škodo na svoji nepremičnini in ta škoda vpliva na njeno vrednost, lahko te spremembe na CSD sporočijo do 31. decembra 2023. Če bo sprememba vplivala na višino že odobrenih letnih pravic, bo CSD ponovno odločil o pravici.