Skoči do osrednje vsebine

70. obletnica Geodetskega inštituta Slovenije

18. decembra je v Ljubljani potekala slovesnost ob 70. obletnici Geodetskega inštituta Slovenije. Zbrane so nagovorili direktor inštituta, Milan Brajnik, državna sekretarka na Ministrstvu za naravne vire in prostor, dr. Lidija Kegljevič Zagorc, in generalni direktor Geodetske uprave, Tomaž Petek.

Prvotni Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo je bil ustanovljen 14. decembra 1953 kot samostojni raziskovalni inštitut pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Tehnične visoke šole v Ljubljani. Zaradi družbenih sprememb in novih tehnoloških potreb v našem prostoru se je inštitut na podlagi Zakona o geodetski dejavnosti in sklepa vlade oktobra leta 2000 statusno preoblikoval v Geodetski inštitut Slovenije.  

Kot javni zavod in raziskovalna organizacija je povezovalni člen med javno upravo, zasebnim sektorjem in akademsko sfero, saj sodeluje z vsemi ministrstvi in njihovimi organi. Generalni direktor Geodetske uprave, Tomaž Petek, je poudaril pomembno vlogo Geodetskega inštituta Slovenije pri razvoju na področju geodezije in delovanju državne geodetske službe. Enostavno dostopni in kakovostni digitalni in geolocirani podatki o lokaciji oziroma o prostoru ter o nepremičninah, vodah, okolju in naravi so pomembni v slovenski digitalni podatkovni družbi. Geodetski inštitut Slovenije bo imel v tem procesu tudi v bodoče izjemno pomembno vlogo. Skrb za razvoj, zagotavljanje novih znanj ter nenehno spremljanje tehnološkega napredka je ključnega pomena za geodetsko stroko, kot tudi vse ostale stroke v sodobni družbi.

Slavnostni govorci na slovesnosti - od leve proti desni: direktor Geodetskega inštituta Slovenije, Milan Brajnik, državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor, dr. Lidija Kegljevič Zagorc in generalni direktor Geodetske uprave, Tomaž Petek

Slavnostni govorci na slovesnosti - od leve proti desni: direktor Geodetskega inštituta Slovenije, Milan Brajnik, državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor, dr. Lidija Kegljevič Zagorc in generalni direktor Geodetske uprave, Tomaž Petek | Avtor: Nik Erik Neubauer