Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za Center za demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za strateški projekt »Center za demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije«. »Projekt je v Območnem načrtu za pravični prehod Zasavske premogovne regije opredeljen kot eden izmed vodilnih projektov Sklada za pravični prehod s ciljem naložb v rast in delovna mesta«, je poudaril minister Jevšek.
Simbolična fotografija laboratorijskega dela

Simbolična fotografija laboratorijskega dela | Avtor: Freepik

Kemijski inštitut bo v okviru projekta, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, vzpostavil center v naselju Kisovec v občini Zagorje ob Savi, ki se bo ponašal z vrhunsko raziskovalno infrastrukturo za razvoj tehnologij na področju brezogljičnih tehnologij. Sestavljala ga bosta Laboratorij za razvoj in testiranje baterij in Laboratorij za demonstracijo H2 in CO2 tehnologij. Pri tem bo zaposlil najmanj 15 oseb z ustreznimi znanji, kot so raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci, poleg tega pa bo vzpostavil sodelovanje z najmanj 15 podjetji.

V Zasavski regiji se bodo v okviru projekta, ki se izvaja po prednostni nalogi »Prestrukturiranje premogovnih regij« v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, krepile kapacitete na področju raziskav, razvoja in inovacij. K temu bo ključno prispevala prva javna raziskovalna organizacija v regiji – Center za demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije – DUBT, ki bo deloval kot notranja organizacijska enota Kemijskega inštituta.

»S tem se bo vzpostavila vloga regije kot vozlišča znanosti, ki bo pozitivno vplivalo na gospodarstvo na področju novih produktov in storitev, povezanih s prehodom v nizkoogljično družbo, obenem pa bo ugodno vplivalo tudi na raziskovalno, razvojno in inovacijsko dejavnost«, je dodala državna sekretarka na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Andreja Katič.

Za projekt v vrednosti 32.102.922 evrov bo Sklad za pravični prehod prispeval dobrih 27 milijonov evrov, natančneje 27.258.599 evrov.

V letu 2024 so v okviru Sklada za pravični prehod predvideni še naslednji javni razpisi:

  • Za produktivne naložbe velikih podjetij ter malih in srednjih podjetij (MSP) v skupni višini 68,7 milijona evrov. Objava je predvidena januarja 2024. Razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) bo namenjen obema premogovnima regijama.
  • Za raziskovalno-razvojne inovativne time (RRI) in pilotne projekte podjetij v obeh premogovnih regijah v skupni višini 14,4 milijonov evrov. Objava je predvidena aprila 2024.
  • V prvem četrtletju 2024 bo predvidoma objavljen javni razpis Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za ekonomsko poslovno infrastrukturo - poslovne cone SAŠA regije. Višina razpisanih sredstev 10,6 milijonov evrov, od tega devet milijonov evrov iz SPP.
  • Prav tako se v prvem četrtletju 2024 pričakuje vloga Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) za odločitev o podpori za strateški projekt Savinjsko-šaleške (SAŠA) regije, Posodobitev daljinskega sistema ogrevanja regije. Predvidena so sredstva v višini 21,7 milijona evrov, od tega iz Sklada za pravični prehod (SPP) 18,4 milijona evrov.
  • Za projekt Vseživljenjska karierna orientacija in usposabljanje, ki ga pripravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Za obe regiji so predvidena sredstva v višini dobrih treh milijonov evrov.
  • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pripravlja javni razpis »Obogateno izvajanje kakovostnega in dostopnega učenja ter uvajanje krožnih vsebin v vzgojno izobraževalne zavode«. Predvidena so sredstva v skupni višini osem milijonov evrov za obe premogovni regiji. Odločitev o podpori je predvidena v drugem četrtletju 2024.