Skoči do osrednje vsebine

Sklad za pravični prehod je novost programskega obdobja 2021-2027

V Velenju je potekala novinarska konferenca, namenjena predstavitvi začetka koriščenja evropskih kohezijskih sredstev iz sklada za pravični prehod (SPP). SPP je novost programa v obdobju 2021-2027, v Sloveniji sta do sredstev upravičeni dve premogovni regiji, Savinjsko-Šaleška in Zasavska. Sredstva so namenjena prestrukturiranju gospodarstva tam, kjer je bila oziroma bo opuščena raba premoga.
Na fotografiji z leve: Andreja Katič, državna sekretarka na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj; dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje in Zoran Poznič, župan Trbovelj

Na fotografiji z leve: Andreja Katič, državna sekretarka na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj; dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj; Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje in Zoran Poznič, župan Trbovelj | Avtor: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

1 / 4

Na novinarski konferenci, na kateri so sodelovali minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, državna sekretarka na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Andreja Katič, župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in župan Trbovelj Zoran Poznič, je minister Jevšek uvodoma poudaril, da pomembno vsebino območnih načrtov predstavljata Centra za pravični prehod, ki na ravni posamezne premogovne regije zagotavljata vključevanje deležnikov in sodelovanje regionalne ravni v vseh fazah izvajanja območnega načrta. Tako zasnovan mehanizem upravljanja je kot dobro prakso izpostavila tudi Evropska komisija.

»Za obe regiji je iz SPP na voljo približno 250 milijonov evrov, od tega je 173,9 milijona evrov za Savinjsko – Šaleško regijo in 74,9 milijona evrov za Zasavsko. Del sredstev v višini približno 140 milijonov evrov je treba izkoristiti do konca leta 2026, kar pomeni, da morajo biti projekti zaključeni do sredine leta 2026. Preostala sredstva, gre za približno 109 milijonov evrov, pa je enako kot ostala kohezijska sredstva možno porabiti do konca leta 2029«, je še izpostavil minister Jevšek.

Državna sekretarka Katič je v nadaljevanju podrobneje predstavila javni razpis, ki je bil objavljen 24. novembra 2023 in opredeljuje sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji. »S tem razpisom zasledujemo cilje Slovenije k prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo, kar je v skladu s slovensko strategijo pametne specializacije ter drugimi razvojnimi strategijami. Razpis podpira gradnjo in opremljanje podjetniških inkubatorjev v obeh premogovnih regijah z namenom podpore in rasti novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, zlasti za tiste, ki so ali bodo izgubili delovna mesta, zaradi opuščanja pridobivanja in rabe premoga. Omenjeni razpis je že drugi po vrsti v okviru SPP, prvi je bil objavljen julija letos.«

S sredstvi tega javnega razpisa se lahko sofinancira do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta, pri tem je potrebno poudariti, da je upravičen strošek tudi DDV v delu, za katerega upravičenec nima pravice do odbitka. Upravičeno območje izvajanja so tri občine iz ožjega območja SAŠA regije, in sicer Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter tri občine iz ožjega območja Zasavske premogovne regije, Hrastnik Trbovlje in Zagorje ob Savi.

V nadaljevanju je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol poudaril dobro sodelovanje lokalnih skupnosti z ministrstvom ter tudi med župani SAŠA premogovne regije. »Prestrukturiranje je za vse župane eno najzahtevnejših procesov, saj gre za prihodnost mest, dolin in regij, zato je pomembno, da čim hitreje in učinkoviteje izpeljemo potrebne procese.«

»Sklad za pravični prehod našim trem dolinam v Zasavju končno prinaša preboj iz industrijske dobe v postmoderno družbo,« je še dodal župan Trbovelj Poznič.

Ministrstvo bo v teh dneh izdalo tudi odločitev o podpori za enega od strateških projektov države. Gre za vzpostavitev Centra za demonstracijo in usposabljanje na področju brezogljičnih tehnologij (Center DUBT), ki bo podprl raziskave brezogljičnih tehnologij za prehod v moderno in zeleno usmerjeno industrijo. Zanj je namenjenih dobrih 32 milijonov evrov, od tega bo SPP prispeval 27,3 milijona evrov. Prvo izplačilo sredstev v višini 10 milijonov evrov se pričakuje še v letu 2023.