Skoči do osrednje vsebine

Popravek glede evidence subjektov, ki naj bi bili obvezani voditi elektronske evidence

Inšpektorat RS za delo je v javnosti pred časom posredoval podatke glede poslovnih subjektov, ki naj bi bili zaradi prekrškov določenih v 19.a členu ZEPDSV-A obvezani voditi elektronske evidence delovnega časa. Na podlagi interne revizije smo ugotovili, da so ti podatki napačni.

Inšpektorat se opravičuje za napačno sporočene podatke javnosti v zvezi z obveznostjo vodenja elektronskih evidenc delovnega časa za 25 poslovnih subjektov. Pravilen podatek je, da so zgolj trije izmed navedenih poslovnih subjektov dolžni voditi elektronske evidence. Na podlagi interne revizije smo namreč odkrili, da je bil razlog za to napako v informacijskem sistemu, ki jo skupaj s strokovnjaki na področju informacijske tehnologije prioritetno odpravljamo in nadgrajujemo. Čeprav smo na inšpektoratu že v maju posodobili informacijski sistem, smo šele pozneje ugotovili, da je sistem podal napačne podatke.

Takšno napako je bilo oteženo predčasno prepoznati, saj je bilo poročanje sistema vezano na datum uporabe zakona. Inšpektorat lahko učinkovito izvaja novo sprejeto zakonodajo ter jo bo tudi v prihodnosti lahko.

Poudarjamo, da je napaka v informacijskem sistemu vplivala zgolj na napačno poročanje o številu poslovnih subjektov, ki imajo obvezo elektronskega vodenja evidenc in ne na poročanje o vsebini pravnomočno izrečenih glob. Še vedno drži, da so medijsko izpostavljeni subjekti storili objavljene prekrške delovnopravne zakonodaje, ki so tudi že pravnomočni. Omenjeni torej samo niso dolžni voditi elektronskih evidenc delovnega časa.

V.d. glavne inšpektorice je že stopila v stik s predstavniki medijsko izpostavljenih subjektov in se jim v imenu inšpektorata tudi opravičila.