Skoči do osrednje vsebine

Informacija o preseženi vrednosti acetamiprida v granatnem jabolku-živilo varno

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega vzorčenja živil v prometu odvzela vzorec granatnega jabolka, v katerem je bila določena prisotnost aktivne snovi acetamiprid, ki presega mejno vrednost.

Podatki o živilu:

Ime živila:             Granatno jabolko, sorta Hicoz
Serija/Lot:            350057260-61-37
Dobavitelj:            Rastoder d.o.o, Ljubljana
Poreklo:                Turčija
Mesto vzorčenja:   Eurospin EKO d.o.o., centralno skladišče v Celju
Mesto prodaje:      Eurospin EKO d.o.o.,
Datum vzorčenja:  28.11.2023

Vzorec  glede na izmerjeno vsebnost za aktivno snov acetamiprid, ne predstavlja tveganja za zdravje potrošnikov in  ocenjen kot varen za uživanje. 

V kolikor še potrošniki živilo hranijo doma, ga  lahko  vrnejo na mesto nakupa.