Skoči do osrednje vsebine

Urad Vlade RS za narodnosti z RTV Slovenija podpisal anekse za dodatno financiranje programov

Vlada je 7. decembra 2023 s sklepom prerazporedila pet milijonov evrov za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost v okviru Radiotelevizije Slovenija. Janez Doltar, v. d. direktorja Urada Vlade RS za narodnosti, je na podlagi tega sklepa danes, 13. 12. 2023 z RTV Slovenija, ki so ga zastopali predsednik Zvezdan Martić, delavski direktor Franci Pavšer in člana uprave Simon Kardum in Andrej Trček, podpisal štiri anekse za radijske in televizijske programe italijanske in madžarske narodne skupnosti.


Za radijske programe za italijansko narodno skupnost v letu 2023 aneks v višini 1.379.360,00 evra, za televizijske programe pa 2.348.640,00 evra.

Za radijske programe madžarske narodne skupnosti v letu 2023 681.827,00 evra in za televizijske programe 590.173,00 evra.


Dodatna sredstva so zagotovljena za ustvarjanje in oddajanje radijskih in televizijskih programov za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost v letošnjem letu. »Denar, namenjen za manjšin, je investiranje v razvoj kulturnega programa manjšin, ki so most med državami, kar posledično krepi tudi gospodarske povezave. To pomeni, da gre za dobro naložen denar, zato bomo v uradu za narodnosti še naprej konstruktivno sodelovali z našo največjo medijsko ustanovo, ki je posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Trudili se bomo, da bomo še naprej zagotavljali ustrezna sredstva za delovanje manjšinskih programov, predvsem pa, da se to področje sistemsko uredi« je ob tem povedal Janez Doltar, v. d. direktorja Urada Vlade RS za narodnosti.