Skoči do osrednje vsebine

Tretja tranša pomoči za samozaposlene zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023

8. decembra je pomoč prejelo 444 upravičencev v skupnem znesku 498.705,45 evra. Nakazilo so prejeli samozaposleni, ki so prek eDavkov vložili posebno izjavo od 1. novembra do 30. novembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober. Doslej je bilo na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) samozaposlenim v treh tranšah skupaj nakazanih 1.367.020 evrov tovrstne pomoči.

Skladno s tretjim odstavkom 48. člena ZOPNN-F upravičenec vloži vlogo do zadnjega dne v mesecu od septembra dalje za pretekli mesec ali za več preteklih mesecev skupaj v obdobju od 4. avgusta do 31. decembra 2023. Izplačilo se izvede 10. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje vloge. Samozaposleni tako prejmejo pomoč za posamezni mesec od avgusta 2023 do decembra 2023. Če podajo izjavo za več mesecev skupaj, se jim nakaže seštevek pomoči za posamezne mesece.

Upravičenci lahko za pomoč za mesec avgust 2023 in naslednje mesece do vključno decembra 2023 zaprosijo najpozneje do 31. januarja 2024. V ta namen morajo prek eDavkov oddati posebno izjavo (obrazec NF-NarNesrece - Izjava o izpolnjevanju pogojev do pomoči za samozaposlene).

Več o pomoči za samozaposlene je objavljeno med pogostimi vprašanji in odgovori na spletnih straneh Finančne uprave.