Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev CMSR v Podgorici

Dejan Prešiček, direktor CMSR in Mojca Kopše, vodja oddelka za mednarodno razvojno sodelovanje v CMSR sta v Podgorici (11. in 12. decembra) predstavila delo CMSR in možnosti prijave projektnih predlogov v sklopu aktualnega razpisa.
VP Gradišnik s predstavniki CMSR pri županji Podgorice Oliveri Injac

VP Gradišnik s predstavniki CMSR pri županji Podgorice Oliveri Injac | Avtor: VPG

1 / 5

V skladu s prednostnimi usmeritvami slovenske zunanje in gospodarske politike je bilateralno razvojno sodelovanje Slovenije usmerjeno predvsem v države Zahodnega Balkana. Slovenija s Črno goro že od leta 2008 razvija programsko sodelovanje. Razvojno sodelovanje s Črno goro se osredotoča na področja energetike, ekologije, varovanja okolja in trajnostnega razvoja, v smislu razvoja kakovostne turistične ponudbe in ekoturizma ter izboljšanja obstoječe turistične ponudbe na najmanj razvitih delih na severu Črne gore.
Namen obiska Dejana Prešička, direktorja CMSR in Mojce Kopše, vodje oddelka za mednarodno razvojno sodelovanje v CMSR v Podgorici (11. in 12. decembra), je bila predstavitev dela CMSR in možnosti prijave projektnih predlogov v sklopu aktualnega razpisa, na katerega je mogoče projekte prijaviti do 19. januarja 2024. Podrobno sta udeležencem predstavila tudi kriterije, ki jih posamezen projekt mora vsebovati in način točkovanja prispelih projektov.
Več kot 40 predstavnikov iz 20 ČG občin, Eko fonda ČG in javnih podjetij sta v uvodnem govoru nagovorili veleposlanica RS v Črni gori Bernarda Gradišnik in generalna sekretarka Zajednice opštine Crne Gore, Mišela Manojlović. Udeležencem so bile razdeljene tudi informativne brošure CMSR in izmenjani kontaktni podatki za primer dodatnih vprašanj.
V sklopu obiska sta se predstavnika CMSR sestala tudi z Olivero Injac, županjo Podgorice.