Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti za krepitev zdravja

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »zMIGAJ!: Izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti za krepitev zdravja«.

Zavod za šport Republike Slovenije Planica bo skupaj s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani v okviru tega projekta, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, krepil dostop do kakovostnih, trajnostnih storitev na področju preventivnih programov za krepitev zdravja, in sicer na način, da bosta zasnovala strokovna izhodišča za pripravo inovativnih gibalnih programov in nudila strokovno podporo pri izvedbi. V okviru tega projekta se bo izvedlo inovativne gibalne programe za mlade – dijake srednjih poklicnih oziroma strokovnih šol, gimnazij oziroma dijaških domov ter tudi gibalne programe za promocijo zdravega življenjskega sloga za zaposlene na izbranih srednjih šolah oziroma dijaških domovih.

Projekt sledi prednostni nalogi »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost« in prispeva k doseganju ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

Za projekt v vrednosti 4.411.765,15 evra bo Evropski socialni sklad plus prispeval skoraj 2,8 milijona evrov, natančneje 2.797.059,10 evra.