Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic

Vlada Republike Slovenije poziva upravičene predlagatelje, da predlagajo kandidate za zastopnika pacientovih pravic na območju Celje, Ravne na Koroškem, Novo mesto in Koper.

Kandidate lahko predlagajo:

  • nevladne organizacije ali društva, ki delujejo na področju zdravstva ali varstva potrošnikov,
  • območni sveti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
  • občinski sveti občin.

Zbirajo se predlogi za imenovanje zastopnika pacientovih pravic za območje območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje Celje, Ravne na Koroškem, Novo mesto in Koper.

Zastopniki pacientovih pravic se imenujejo od preteka mandata aktualnega zastopnika do imenovanja zastopnikov v skladu s 50. členom Zakona o pacientovih pravicah oziroma bodo funkcijo nastopili z imenovanjem, vendar za ne več kot pet let. Zastopnik pacientovih pravic je lahko ponovno imenovan.

Za zastopnika pacientovih pravic je lahko imenovan kandidat:

  • ki je državljan Republike Slovenije,
  • ki obvlada uradni jezik,
  • ki ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora,
  • z najmanj visokošolsko izobrazbo in
  • z najmanj desetimi leti delovnih izkušenj s področja prava, zdravstva, varstva potrošnikov ali pacientovih pravic.

 Za zastopnika pacientovih pravic se lahko imenuje oseba, vredna zaupanja, ki ima socialne in komunikacijske sposobnosti ter uživa strokovni in moralni ugled. Zastopniki pacientovih pravic opravljajo svoje delo nepoklicno. Pri svojem delu so neodvisni in samostojni, ravnajo častno, pošteno in dobronamerno.

Zbiranje predlogov traja 30 dni od objave javnega poziva na spletni strani Ministrstva za zdravje.  Predloge predlagatelj posreduje z oznako »JAVNI POZIV št. 021-110/2023« na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mz@gov.si.

Na podlagi pravočasno prejetih predlogov bo Ministrstvo za zdravje oblikovalo predlog imenovanja zastopnikov pacientovih pravic med tistimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, in ga posredovalo v imenovanje Vladi Republike Slovenije.