Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja v Dubaju

Dr. Aleš Bizjak se je v dosedanjem poteku drugega tedna 28. zasedanja konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (COP 28) kot predstavnik Slovenije in podpredsedujoči Vodni konvenciji Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo, udeležil treh stranskih dogodkov.
Abdia Mia, malavijska ministrica za vodo, Mohamed Abdel Vetah, visoki komisar senegalske organizacije za razvoj porečja, Yemi Knight, okoljska sociologinja, Meike van Ginneken, vodna odposlanka Kraljevine Nizozemske, dr. Aleš Bizjak
1 / 4

V Vodnem pavilijonu je potekal stranki dogodek v soorganizaciji Slovenije Ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), UNECE (angleško United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) in nevladne organizacije EcoPeace Middle East na temo Izgradnje miru s podnebno varnostjo v čezmejnem vodnem sodelovanju (angleško Building Peace Through Climate Security in Transboundary Water Cooperation). Panelisti stranskega dogodka so bili še Abdia Mia, malavijska ministrica za vodo, Mohamed Abdel Vetah, visoki komisar senegalske organizacije za razvoj porečja (angleško Senegal River Basin Development Organisation – OMVS), Yemi Knight, okoljska sociologinja in predstavnica mladih Podnebnega akcijskega načrta za Anchorage in Meike van Ginneken, vodna odposlanka Kraljevine Nizozemske. Dr. Aleš Bizjak je na stranskem dogodku predstavil tradicijo, izkušnje in dobre prakse Slovenije na področju čezmejnega vodnega sodelovanja v kontekstu podnebne krize na bilateralni, sub-regionalni (Mednarodna komisija za savski bazen) in regionalni ravni (Mednarodna komisija za varstvo Donave, Barcelonska konvencija) ter prispevka k miru in stabilnosti med državami ter v regiji.

Opozoril je na aktivnosti Slovenije ter dosežene rezultate pri delovanju Vodne konvencije na področju miru in stabilnosti v zadnjih petih letih, opozoril na koristi članstva v Vodni konvenciji za države in vlade ter povabil prisotne na zasedanje pogodbenic v Ljubljano oktobra prihodnje leto.

V okviru dejavnosti Vodnega paviljona se je dr. Aleš Bizjak udeležil tudi srečanja mladih, aktivnih na področju voda-podnebje, v soorganizaciji Slovenije (MZEZ), UNECE in nevladne organizacije EcoPeace Middle East na temo Čezmejni izobraževalni programi za promocijo podnebnih vsebin kot gradnikov izgradnje miru (Cross-border education programs to promote peace building on climate-related issues). Srečanja se je udeležilo 12 predstavnikov mladinskih organizacij iz Evrope in Afrike, ki delujejo na področju voda-podnebje, in predstavilo njihove načine delovanja in prispevke k prilagajanju in blaženju planetarne podnebne krize. Dr. Aleš Bizjak je predstavil Mednarodno komisijo za Savski Bazen in Savski parlament mladih, ki v globalnem merilu pomenita dobro prakso sodelovanja med državami in tudi mladimi iz držav v povojnem obdobju.

 Na vabilo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport se je dr. Aleš Bizjak v Slovenski hiši (EXPO 2020 pavilion) udeležil panelne razprave na temo Voda in umetna inteligenca: Umetnost možnega (angleško Water & AI: the Art of Possible). Na panelni razpravi so sodelovali še Marko Grobelnik  Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO, Inštitut Jožef Štefan), Gary White (angleško Water organization, ZDA) in Jake Oster (angleško  Amazon Web Service -AWS). Razprava je bila osredotočena na možnosti in omejitve uporabe umetne inteligence pri napovedovanju stanja voda in ekstremih dogodkov (poplav in suš) na podlagi podatkovih nizov državnih monitoring sistemov na državni ali na mednarodni ravni. Dr. Aleš Bizjak je predstavil vrste in načine zbiranja podatkov ter slovenske in regionalne dobre prakse zbiranja in interpretacije podatkov z uveljavljenimi orodji in metodami dela (skupno vodno telo Karavanke, Sistem zgodnjega opozarjanja na poplave v mednarodnem porečju Save in predvidena nadgradnja na nizke pretoke in suše, Danube Survey v mednarodnem, porečju Donave) ter opozoril na pomen zaupanja v čezmejnem sodelovanju tudi v orodja in metode dela ter na vrsto in vire finančnih sredstev za potrebe obvladovanja podatkovnih nizov, povezanih z vodo, ki je in mora ostati javno dobro. Panelna razprava je bila eden izmed dogodkov Zelenih digitalnih dni inovacij (angleško Green-Digital Innovation days at the Slovenian House at Dubai EXPO City).

Sodelovanje na stranskih dogodkih COP28 je pomemben del procesa priprave na 10. zasedanje pogodbenic Vodne konvencije, ki bo v Ljubljani od 23. do 25. oktobra 2024, v katerem tvorno sodelujeta Ministrstvo za naravne vire in prostor in MZEZ.