Skoči do osrednje vsebine

Podeljena priznanja za dolgoletno uspešno opravljanje rejniške dejavnosti

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Luka Mesec, je na današnjem sprejemu podelil dve priznanji za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti. Priznanji za leto 2023 sta prejela rejnica Marija Zver iz Turnišča in rejnik Igor Lesinšek iz Pišec.

Gre za izkušena rejnika - gospa Marija Zver izvaja rejniško dejavnost od leta 2013, od leta 2016 je tudi poklicna rejnica; gospod Igor Lesinšek izvaja rejniško dejavnost od leta 2007.

Letošnja podelitev priznanj na področju rejništva je potekala že 21-tič, kar dokazuje, da živi v naši sredi kar nekaj izjemnih rejniških družin. Vsakoletna podelitev priznanj za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti ni le priznanje nagrajencem in nagrajenkam, ampak pomeni tudi družbeno priznanje vsem rejniškim družinam v Republiki Sloveniji, ki so v svoj dom sprejele otroke in mladostnike, ki zaradi različnih razlogov krajši ali daljši čas ne morejo živeti svojo matično družino.

Minister Luka Mesec se je nagrajenima rejnikoma in tudi vsem ostalim rejnicam in rejnikom zahvalil za izjemno delo, ki ga opravljajo.

»Rejništvo kot oblika varstva in vzgoje otrok je neprestano pod drobnogledom javnosti. Zato je še posebej pomembno, da se zavedamo, da gre za področje, katerega vsebino in kvaliteto gradite vi, rejnice in rejniki, seveda v sodelovanju in podpori strokovnih služb,« je dejal minister.

»Rejniške družine so, tako kot tudi ostale družine, med seboj zelo različne. Ne glede na različnost pa je cilj isti – čim bolje poskrbeti za otroke, ki iz različnih razlogov ne morejo živeti s svojimi starši, in jih primerno opremiti za samostojno življenje. Prepričan sem, da vam to v veliki meri uspeva, tudi če je včasih težko. Pomembno je, da vztrajamo, tudi ko je težko in da smo občutljivi za stiske otrok, ki so zagotovo ena najranljivejših skupin. V Sloveniji nimamo brezdomnih otrok, nimamo zapuščenih otrok in tudi nimamo domov za otroke. Imamo pa razvito mrežo nadomestnega družinskega varstva otrok.«   

Trenutno v Sloveniji živi 753 otrok in mladostnikov pri 443 rejnicah in rejnikih. 

 

 

Nagrajena rejnika Igor Lesinšek in Marija Zver in minister Luka Mesec

Nagrajena rejnika Igor Lesinšek in Marija Zver in minister Luka Mesec