Skoči do osrednje vsebine

Finančni ministri še brez dogovora o reformi fiskalnih pravil, delo se bo nadaljevalo

Svet Evropske unije (EU) za ekonomske in finančne zadeve je danes v Bruslju nadaljeval politično razpravo o zakonodajnih predlogih za reformo ekonomskega upravljanja oziroma fiskalnih pravil EU. Ministri dokončnega dogovora o tem še niso dosegli, zato se bo delo na tem dosjeju nadaljevalo.

Predlogi za reformo fiskalnega okvira EU, ki jih je aprila objavila Evropska komisija, bodo po načrtih odpravili pomanjkljivosti sedanjih pravil in okrepili konkurenčnost EU. Upoštevali bodo posebnosti glede trenutnega oziroma izhodiščnega dolga držav članic, hkrati pa ohranjali dolgoročno vzdržnost javnih financ.

Ministri bodo kompromis in dogovor o spremembi pravil poskušali doseči do konca tega leta, po potrebi na izrednem srečanju Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve med 18. in 21. decembrom. V tem primeru bodo leta 2024 že veljala nova pravila, v nasprotnem primeru pa bi veljala stara pravila.

Ministri so se seznanili tudi z napredkom v zvezi z zakonodajnimi predlogi, ki bi okrepili položaj evrske gotovine kot zakonitega plačilnega sredstva, hkrati pa omogočili izdajo evra kot digitalne valute. S tem bi med drugim prispevali h krepitvi odpornosti gospodarstva EU v digitalni dobi. Slovenija te predloge podpira, pri čemer poudarjamo, da bi morebitna uvedba digitalnega evra predstavljala dopolnilo evru kot gotovini, ne bi pa ga nadomestila. Na Ministrstvu za finance smo o tem že objavili podrobnejše pojasnilo o položaju gotovine.

Predsedstvo je predstavilo tudi napredek pri obravnavi predloga posodobljenega svežnja novih lastnih virov za proračun Evropske unije, ki ga je pripravila Komisija. Predlog poleg prihodkov iz sistema trgovanja z emisijami in prihodkov iz mehanizma EU za ogljično prilagoditev na mejah začasno predvideva še nov statistični vir lastnih sredstev, ki temelji na dobičku podjetij. To ne bi bil davek za podjetja, temveč nacionalni prispevek, ki bi ga plačale države članice na podlagi statističnih podatkov o dobičku podjetij. Slovenija podpira razpravo o predlogu Komisije, pri presoji ustreznosti novih virov pa bomo upoštevali tudi njihov učinek na nacionalni proračun.

Ministri so razpravljali tudi o ekonomskih in finančnih posledicah vojne v Ukrajini in izvajanju Mehanizma za okrevanje in odpornost, potrdili so spremembe še 13 načrtov za okrevanje in odpornost, izmenjali pa so tudi mnenja o svežnju dokumentov novega cikla evropskega semestra – procesa usklajevanja ekonomskih in fiskalnih politik na EU ravni.