Skoči do osrednje vsebine

Zlata trsna rumenica - vloge

Agencija je do 31. oktobra 2023 prejemala elektronske vloge za ukrep Pomoč za odpravo škode v zvezi z ukrepi zaradi zlate trsne rumenice.

Prejeli smo 349 vlog, odločbe smo do vključno 4. decembra 2023 izdali za 348 vlog in sicer  325 pozitivnih odločb v skupnem znesku 1.717.999,77 evra ter 23 negativnih odločb.

Izplačana sredstva so namenjena odškodnini za uničene rastline trte na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin zaradi izvajanja ukrepov izkoreninjenja in preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice na okuženih območjih.