Skoči do osrednje vsebine

Srečanje z nevladnimi in drugimi organizacijami

Uprava za jedrsko varnost se je 6. decembra 2023 srečala s predstavniki nevladnih in drugih organizacij. Srečanja so se udeležili predstavniki Društva Mladi pirati, Zveze ekoloških gibanj – ZEG, Greenpeace in Združenja radioloških inženirjev Slovenije.

Po uvodnem nagovoru in pozdravu ter predstavitvi vseh navzočih je razprava potekala predvsem o gradnji odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, obratovalni dobi Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in občasnem varnostnem pregledu, zbranih sredstvih in novostih, povezanih s Skladom za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, hrvaških zavezah glede prevzema radioaktivnih odpadkov iz NEK ter o morebitnem projektu novega raziskovalnega reaktorja. Naslovljeno je bilo tudi vprašanje glede informiranja javnosti v primeru izrednih dogodkov in načina spopadanja z dezinformacijami. V nadaljevanju pa je pogovor potekal še o požarni varnosti NEK, o puščanju na liniji varnostnega vbrizgavanja, o zaščiti pred radonom v povezavi z gradnjo stanovanjskih stavb, merjenju in vplivih tritija, izzivih, povezanih s pridobivanjem strokovnega kadra za področje jedrske varnosti ter o pomenu človeškega dejavnika na jedrsko varnost.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za konstruktivno sodelovanje.