Skoči do osrednje vsebine

Slovenski operaterji digitalnih platform morajo do konca januarja sporočiti podatke Finančni upravi

Operaterji digitalnih platform v Sloveniji, preko katerih ponudniki prodajajo svoje blago ali storitve tretjim osebam, morajo podatke o teh prodajah v letu 2023, sporočiti Finančni upravi do 31. januarja 2024.

Evropska unija je z Direktivo Sveta (EU) 2021/514 (v nadaljevanju DAC7) v letu 2021 uvedla obveznost poročanja za operaterje platform. Določbe DAC7 so bile v slovenski pravni red prenesene decembra 2022 z novelo Zakona o davčnem postopku ZDavP-2N in so zajete v III.Č poglavju četrtega dela Zakona o davčnem postopku.

Kdo je zavezan za poročanje podatkov?

V Republiki Sloveniji (RS) poroča operater platforme, ki omogoča drugim prodajalcem, da preko platforme uporabnikom ponujajo določene storitve ali blago (osebne storitve, najem nepremičnin, najem kateregakoli prevoznega sredstva ali prodaja blaga) za nadomestilo. Podatke mora poročati operater platforme, ki je rezident za davčne namene v RS oziroma je ustanovljen, se upravlja ali ima stalno poslovno enoto v RS in ni kvalificiran operater platforme zunaj Evropske unije (EU). Če operater platforme izpolnjuje pogoje za poročanje v različnih državah članicah EU, lahko sam izbere državo članico v kateri bo poročal, vendar mora o tem obvestiti vse države članice, v katerih izpolnjuje pogoje.

Kadar prodajalec preko svoje spletne strani prodaja svoje izdelke ali storitve, ni zavezan za poročanje podatkov.

Da bi se operaterji platform, zavezani poročanju v RS, lažje prepoznali je na razpolago Vprašalnik za samoopredelitev.

Kako oddam podatke?

Podatke bodo operaterji platform sporočali v elektronski obliki preko ZBS B2B kanala v sistem eDavki. Oddaja sporočila bo mogoča v prvi polovici meseca januarja 2024.

Katere podatke je treba sporočiti?

Finančni upravi je treba sporočiti identifikacijske podatke o prodajalcih, podatke o prejetih nadomestilih, odtegnjenih provizijah, pristojbinah in davkih, podatke o številu opravljenih dejavnostih, podatke o finančnih računih na katere je bilo nadomestilo nakazano, v primeru oddajanje nepremičnin v najem pa za vsako nepremičnino še podatek o vrsti, naslovu in identifikaciji nepremičnine ter številu dni najema.

Finančna uprava poziva operaterje platform, da do konca leta 2023 dokončajo postopke dolžne skrbnosti ter se pripravijo na poročanje.

Na spletni strani Finančne uprave lahko najdete več informacij glede poročanja operaterjev platform..

Za dodatne informacije je na voljo elektronski naslov dac7.fu@gov.si.

Slika je simbolična: prikazuje prenodni računalnik, na katerem sta znaka podjetij Booking.com in airbnb

Slovenski operaterji digitalnih platform morajo do konca januarja 2024 sporočiti podatke Finančni upravi | Avtor: Canva