Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb na podukrepu M8.3

6. decembra 2023 smo izdali odločbe iz 1. Javnega razpisa za podukrep M8.3 Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023.

25 upravičencem smo izdali odločbe v skupni vrednosti 604.903,41 evra

1. Javni razpis za podukrep 8.3 Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023, je bil objavljen 7. aprila 2023, vloge so lahko vlagatelji oddali do vključno 3. novembra 2023 do 13:59 ure. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 2.800.000 evrov.

Na Agencijo je prispelo 25 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 606.644,46 evra. Izdanih je bilo 25 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 604.903,41 evra.

Naslednji Javni razpis bo objavljen v januarju 2024.