Skoči do osrednje vsebine

Dva slovenska projekta uspešno pridobila sredstva iz CEF za študije v 5G čezmejnih koridorjih

Izvajalska agencija za zdravje in digitalno (HaDEA) je objavila novico o izboru projektov v okviru drugega razpisa za zbiranje predlogov v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope CEF – Digitalno (CEFDigital), kjer sta bila uspešna dva slovenska čezmejna projekta za izvedbo študij v okviru 5G čezmejnih koridorjev (5GCORRIDORS-STUDIES).

Evropska komisija je izbrala 42 projektov izmed 69 prejetih predlogov projektov v drugem razpisu za zbiranje predlogov v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope CEF – Digitalno (CEFDigital).

Namen drugega razpisa je bilo podpreti projekte za varna, hitra in visokozmogljiva 5G omrežja, hrbtenično infrastrukturo, vključno s kvantno komunikacijo, federacijo oblakov in podmorskimi kabli, okrepiti omrežja, ki povezujejo podeželska, oddaljena in čezmorska območja, ter vse bolj digitalizirati prometna in energetska omrežja v skupnem znesku financiranja do 260 milijonov EUR.

Izbranih 42 projektov vključuje koordinatorje iz 18 različnih držav in skupno 179 partnerjev. Projekti obsegajo širok spekter področja, in sicer vse od vpeljave 5G infrastrukture v okviru lokalnih skupnosti, preko večjih evropskih prometnih koridorjev in vse do namestitve podmornic v območju znotraj EU in vse do EU.

Na drugem razpisu sta bila uspešna dva slovenska projekta v sodelovanju s čezmejnimi partnerji, in sicer za izvedbo študij v okviru 5G čezmejnih koridorjev (5GCORRIDORS-STUDIES):

 • projekt 5G-SITACORE »Inception study for the deployment of 5G in the cross-border sections of the TEN-T Mediterranean and Baltic – Adriatic corridors between Italy and Slovenia«, v projektnem partnerstvu Regione FGV v katerega so vključeni slovenski partnerji: Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Telekom Slovenije, d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.) in Luka Koper d.d.;
 • projekt 5G-ADRIA »5G cross-border deployment study between Slovenia and Croatia on the Mediterranean corridor«, v katerem je Telemach Slovenija, širokopasovne komunikacije, d.o.o. koordinator projektnega partnerstva v katerega sta vključena dva slovenska partnerja: Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani in Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.)

Ministrstvo za digitalno preobrazbo ob uspešnem izboru projektov v okviru drugega razpisa Instrumenta za povezovanje Evrope CEF – Digitalno (CEFDigital) čestita Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Telemach-u Slovenija, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Telekom-u Slovenije, d.d., Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.) in Luki Koper d.d. in vsem želi uspešno delo na projektih, ki bodo pomembno doprinesli k izpolnitvi ciljev Republike Slovenije pri zagotavljanju pokritosti z omrežjem 5G.

Tretji razpis Instrumenta za povezovanje evrope CEF - Digitalno (CEFDigital)

Ministrstvo za digitalno preobrazbo skupaj z Evropsko komisijo in Izvajalsko agencijo za zdravje in digitalno (HaDEA) ponovno vabi k predložitvi predlogov projektov v okviru tretjega razpisa Instrumenta za povezovanje Evrope CEF – Digitalno (CEFDigital) z rokom do 20. februarja 2024 do 17.00 po srednjeevropskem času, besedilo razpisa najdete na spletni strani Evropske komisije (v angleščini).

Predhodno je treba poslati popolne prijave predlogov projektov s strani zainteresiranih zunanjih prijaviteljev s sedežem v Republiki Sloveniji na Ministrstvo za digitalno preobrazbo z rokom do 31. januarja 2024.

Prijavitelji posredujejo popolno prijavno dokumentacijo na Ministrstvo za digitalno preobrazbo v elektronski obliki na naslov gp.mdp@gov.si ter omogočijo vpogled v elektronsko prijavo informacijskega sistema HaDEA. Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z razpisnimi pogoji in navodili Evropske komisije oziroma HaDEA-e.

Posredovanje popolnih prijav na Ministrstvo za digitalno preobrazbo je nujno potrebno za izdajo soglasja (potrdilo) k predlogu projekta. Evropska komisija/HaDEA sprejema samo vloge, katerim zadevna država članica (glede na sedež prijavitelja) izda soglasje (potrdilo) k predlogu projekta. Popolni vlogi je potrebno priložiti še izpolnjeno in potrjeno izjavo prijavitelja/prijaviteljev (Izjava prijavitelja za pridobitev soglasja Republike Slovenije). Obrazec »Garancije« lahko pošljete na Ministrstvo za digitalno preobrazbo v obravnavo že pred oddajo popolne vloge.

Vloge brez soglasja države članice ne ustrezajo zahtevam razpisa, zato jih Evropska komisija ne bo upoštevala pri postopku vrednotenja in dodelitve sredstev. Potrdilo s strani Ministrstva za digitalno preobrazbo morajo pridobiti vsi prijavitelji, ki so registrirani v Republiki Sloveniji.

Cilj tretjega razpisa CEF – Digitalno (CEFDigital) je podpreti projekte, ki pokrivajo naslednja tri področja:

Uporabne informacije

Informativni dan Evropske komisije za tretji razpis za zbiranje predlogov/projektov (v angleščini) je potekal 26. oktobra 2023. Posnetek in predstavitve najdete na tej povezavi.

Informativni dan v sodelovanju Ministrstva za digitalno preobrazbo z Evropsko komisijo in Izvajalsko agencijo za zdravje in digitalno (HaDEA) za tretji razpis za zbiranje predlogov/projektov (v angleščini) je potekal 30. novembra 2023. Predstavitve najdete na tej povezavi. Predvidoma bo objavljen tudi posnetek. 

Dodatne informacije glede razpisa so dostopne na elektronskem naslovu HADEA-CEF-DIGITAL-CALLS@ec.europa.eu.

Priprava vloge in oddaja na Ministrstvo za digitalno preobrazbo v soglasje

Za oddajo vloge na MDP je potrebno upoštevanje razpisnih pogojev:

 • uporaba obrazcev, ki se nahajajo na spletni strani razpisa
 • upoštevanje navodil HADEA za izpolnitev obrazcev
 • pravočasna predložitev vseh podpisanih obrazcev in zahtevanih prilog in drugih obveznih prilog za pridobitev soglasja MDP k vlogi:
  • Soglasje države članice k vlogi (potrdilo „Letter of Support“)
  • Izjava prijavitelja za pridobitev soglasja Republike Slovenije
  • Garancije

Kontakt

 • Nacionalna kontaktna točka za Instrument za povezovanje Evrope (CEF) za področje telekomunikacij v Republiki Sloveniji

  Davčna ulica 1
  1000 Ljubljana


  mag. Ksenja Podpečan