Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za večjo zaposljivost mladih

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Izvajanje mreže EURES in iniciative ALMA«. »Mladi, ki se ne izobražujejo, niti niso delovni aktivni, so pogosto tudi socialno izključeni, zato je treba krepiti ukrepe za njihovo vključenost v izobraževanje in na trg dela,« je ob odobritvi sredstev poudaril minister Jevšek.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo projekt izvajal v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, in sicer prednostne naloge, ki se nanaša na znanja in spretnosti ter odzivni trg dela. Namreč, namen projekta je svetovanje za transnacionalno mobilnost delovne sile, zlasti mladih, preko storitev EURES, torej mreže, ki med drugim skrbi za izmenjavo informacij o prostih delovnih mestih in nudi iskanje po naloženih življenjepisih. Projekt omogoča osredotočenost na uporabnike storitev z zagotavljanem hitrih in kakovostnih digitalnih storitev EURES, povezovanje institucij na trgu dela z namenom usklajevanja ponudbe in povpraševanja, torej partnersko sodelovanje na nacionalni in evropski ravni, transparentnost, kot je dostopnost prostih delovnih mest na portalu EURES, ter krepitev strokovnosti svetovalcev EURES.

Odobrena evropska sredstva se nanašajo tudi na izvajanje iniciative ALMA, kar bo prispevalo h kakovostnemu usposabljanju in pridobivanju kompetenc udeležencev na delovnem mestu v tujini. Prednostno bo to omogočeno dolgotrajno brezposelnim mladim, torej osebam, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo (angleško Not in employment, education or training - NEET). Končni cilj je, da se jim zagotovi socialna vključenost in da najdejo svoje mesto na trgu dela.

Projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi, bo z izvajanjem mreže EURES in iniciative ALMA povečal zaposlitvene možnosti številnim mladim na širšem trgu dela in s tem prispeval k zmanjševanju brezposelnosti. Poleg tega bo mladim – prioritetno dolgotrajno brezposelnim omogočil tudi nadaljnje izobraževanje in vključevanje v širšo družbo.

Za projekt v vrednosti 6 milijonov evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval skoraj 4,3 milijona evrov, natančneje 4.290.000,00 evrov.