Skoči do osrednje vsebine

10 let Slovenije v Odboru za razvojno pomoč pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj

Pred desetimi leti je Republika Slovenija postala članica Odbora za razvojno pomoč pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD).
Takratni državni sekretar v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Bogdan Benko in takratni predsedujoči Odboru za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj Erik Solheim med podpisom pristopa Slovenije v Odbor za razvojno pomoč

Takratni državni sekretar v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Bogdan Benko in takratni predsedujoči Odboru za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj Erik Solheim | Avtor: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

S članstvom v odboru se je Slovenija pridružila skupini donatoric razvojne pomoči, ki pri izvajanju pomoči spoštujejo visoke standarde in načela mednarodnega razvojnega sodelovanja: pristop, ki temelji na človekovih pravicah, učinkovitost razvojnega sodelovanja, vključno z lastništvom držav nad lastnim razvojem in vključujočim partnerstvom za trajnostni razvoj, ter skladnost politik za razvoj.

V okviru 32-članskega odbora si donatorice prizadevajo za usklajevanje politik razvojnega sodelovanja s ciljem spodbujanja trajnostnega in vključujočega gospodarskega razvoja, izkoreninjenja revščine in zmanjševanja neenakosti v državah v razvoju. Slovenija z delovanjem v Odboru za razvojno pomoč OECD sooblikuje standarde in kriterije, ki prispevajo k učinkovitosti uradne razvojne pomoči in hitrejšemu izpolnjevanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Odbor za razvojno pomoč OECD je tudi osrednji mednarodni forum za prenos izkušenj in praks med donatoricami. Institucionalizirana oblika tovrstnih izmenjav so redni medsebojni pregledi, kjer se članice izmenjujejo v vlogi pregledovalke in pregledovane države. Prvi pregled je Slovenija opravila leta 2017, v prvi polovici prihodnjega leta pa bo potekal naslednji redni pregled, ki bo oblikoval priporočila za nadaljnje usmeritve in krepitev učinkovitosti slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Slovenija je še pred članstvom – že leta 2010 – pričela poročati Odboru za razvojno pomoč OECD podrobne podatke o uradni razvojni pomoči skladno z dogovorjenimi standardi. Kot članica nadzoruje in predlaga izboljšave sistema statističnega poročanja o finančnih tokovih razvojne pomoči in sorazvija različna merila stopnje razvoja.

Članstvo v Odboru za razvojno pomoč OECD ima pomembno vlogo pri oblikovanju prioritet in ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije kot tudi pri ocenjevanju njihovega izvajanja. Hkrati Slovenija z aktivnim delovanjem v odboru prispeva k prizadevanjem mednarodne skupnosti za zagotavljanje boljše prihodnosti držav v razvoju.