Skoči do osrednje vsebine

Zaključna konferenca projekta HOPE

Predstavnika Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) in Uprave za probacijo (UPRO) sta se na Portugalskem udeležila zaključnih aktivnosti v okviru mednarodnega projekta HOPE (angleško HOlistic radicalisation Prevention initiativE (Iniciativa celostnega preprečevanja radikalizacije)).

Projekt HOPE predstavlja dodano vrednost širši evropski razpravi na temo preprečevanja radikalizacije in nasilnega ekstremizma ter strategij s področja deradikalizacije in odmikanja iz radikalnih in ekstremističnih skupin.

Skupinska fotografija vseh udeležencev konference

Zaključna konferenca projekta HOPE | Avtor: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

1 / 2

Dogodek je potekal v Lizboni, od koder prihaja vodilni partner konzorcija IPS (angleško Innovative Prison Systems (Inovativni zaporski sistemi)). Na dogodku, ki poteka v sodelovanju s Svetom Evrope, so bile v okviru več panelov in okrogle mize predstavljene ključne aktivnosti tri in pol leta trajajočega projekta, ki so dosegle zastavljene cilje projekta: najprej ustvariti mrežo organizacij s področja usposabljanj, raziskovanj, akademskega okolja ter zaporskih in probacijskih sistemov, kot evropsko učno središče o radikalizaciji, ki s pomočjo ustreznih ukrepov preprečevanja radikalizacije lahko nudi stalno podporo in izmenjavo potrebnih znanj praktikom v tem delu Evrope. V nadaljevanju pa s pomočjo celostnega preprečevanja radikalizacije, ki se osredotoča na storilce, praktike in organizacije v skupnosti, omogočiti izboljšanje procesov prehoda iz zaporskega ali probacijskega okolja v skupnost za radikalizirane posameznike ali za tiste, ki jim grozi radikalizacija. V regionalnem in širšem smislu se izboljšuje nabor znanj in veščin pravosodnega, zaporskega, probacijskega in skupnostnega (nevladnega) osebja na tem področju. Širok nabor znanj je zbran na spletni platformi, ki projektnim partnerjem omogoča lažja usposabljanja in izobraževanja na tem področju, kakor tudi boljše razumevanje zaznavanja opozorilnih znakov ob nasilni radikalizaciji ter razumevanju mehanizmov za preprečevanje in odkrivanje tovrstnih aktivnosti.

Projekt HOPE spada v okvir finančne podpore regionalnega sodelovanja znotraj Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma, regionalno se osredotoča na območje Balkana in Jugovzhodne Evrope. Ob tem pa ob močni partnerski mreži spodbuja širšo evropsko perspektivo ter možnost prenosa znanj in rezultatov projekta tudi s pomočjo projektnih partnerjev drugih delov Evrope ter tako naslavlja priporočila ključnih dokumentov Evropske unije in Sveta Evrope na tem področju.