Skoči do osrednje vsebine

V javni obravnavi predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027. Rok za pripombe je do 27. decembra 2023.

Predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta za obdobje 2023–2027 (v nadaljevanju: Uredba) ureja izvedbo intervencij naložbe v ureditev gozdne infrastrukture ter naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu, naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo, naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027.

Predlog Uredbe določa namen podpore, vlagatelje in upravičence, upravičene stroške, pogoje za odobritev podpore, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti ter finančne določbe za izvajanje. Podpora bo namenjena ureditvi gozdne in protipožarne infrastrukture, nakupu mehanizacije in opreme za delo v gozdu, nakupu strojev primarne predelave lesa ter ustanovitvi in razvoju gozdnega drevesničarstva.

Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 27. decembra 2023, na naslov gp.mkgp@gov.si.

Na spletni strani eDemokracija je objavljen predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij.