Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za obrambo želi vzpostaviti mrežo slovenskih strokovnjakov

Ministrstvo za obrambo je danes v svojih prostorih organiziralo informativni dan o možnostih sodelovanja strokovnjakov pri izvajanju raziskovalno razvojnih aktivnosti. Udeležence je pozdravil državni sekretar dr. Damir Črnčec.

Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo dr. Damir Črnčec je na prvem takem dogodku doslej izpostavil, da je vodstvo ministrstva zavezano vlaganju v raziskave in razvoj bolj kot kadarkoli doslej. Letos za to področje namreč na ministrstvu namenjamo več kot 12 milijonov evrov, v letih 2024 in 2025 pa po 23 milijonov evrov, s čimer bomo naslednje leto za področje raziskav in razvoja presegli dvoodstotni delež obrambnega proračuna. Dr. Črnčec je ob 79 projektih, ki trenutno na različnih področjih potekajo pod okriljem ministrstva, treh že izvedenih javnih pozivih zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektov in še enim javnim pozivom v tem mesecu poudaril, da želimo z njimi pridobiti konkretne uporabne produkte za obrambni resor, pa naj gre za zelene baterije ali bojne postaje. Izpostavil je tudi prizadevanja ministrstva, da spodbudi povezovanje akademske sfere z gospodarstvom, pa tudi na pomen, ki ga ima uporaba novih izdelkov v domačem obrambnem resorju za preboj podjetij na tuje trge v državah EU in Nata.

Informativni dan Ministrstva za obrambo o možnostih sodelovanja strokovnjakov pri izvajanju raziskovalno razvojnih aktivnosti je bil namenjen strokovnjakom iz slovenskih visokošolskih institucij in raziskovalnih inštitutov, ki imajo ustrezno znanje in jih zanima sodelovanje pri raziskovalno razvojnih aktivnostih na področju obrambe. Ministrstvo si namreč intenzivno prizadeva krepiti raziskovalno razvojne aktivnosti v podporo zagotavljanja obrambnih zmogljivosti Republike Slovenije in v ta namen razpisuje raziskovalno razvojne projekte na področjih tehnike, naravoslovja, družboslovja in medicine.

Pomemben korak v prizadevanjih ministrstva bo vzpostavitev mreže strokovnjakov na področjih, ki so pomembna za razvoj obrambnih sposobnosti države, zaradi česar smo organizirali informativni dan. Prav tako želimo slovenske strokovnjake spodbuditi k specializaciji in pridobivanju izkušenj ter h kakovostnemu pristopu pri načrtovanju, vodenju in izvajanju projektov na področjih tehnike, naravoslovja, družboslovja in medicine, za katera je ministrstvo že razpisalo oziroma bo razpisalo raziskovalno razvojne projekte. Spodbujamo tudi sodelovanje strokovnjakov z izvajalci projektov pri spremljanju izvajanja in vrednotenju rezultatov.

Ministrstvo bo, kot je povedal državni sekretar dr. Damir Črnčec, do konca decembra objavilo letos že četrti javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektov z namenom povečanja tehničnih/tehnoloških zmogljivosti obrambnega sistema Republike Slovenije.

Sekretar stoji med govorom v avditoriju pred udeleženci

Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo dr. Damir Črnčec je na prvem takem dogodku doslej izpostavil, da je vodstvo ministrstva zavezano vlaganju v raziskave in razvoj bolj kot kadarkoli doslej | Avtor: Bruno Toič

1 / 3