Skoči do osrednje vsebine

Letni sestanek o preprečevanju nedovoljenega prometa z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi

Uprava Republika Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) je 23. novembra 2023 organizirala letni sestanek slovenskih deležnikov na področju nedovoljenega prometa z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi.

URSJV organizira tovrstne sestanke že dolgo vrsto let. Tematika je aktualna in omogoča odprto razpravo ne samo med državnimi organi (Policija, Finančna uprava in drugi), temveč tudi s posameznimi organizacijami, ki so lahko soočene z viri sevanja neznanega izvora. Slovenija je pred časom pristopila k mednarodni pobudi (»INFCIRC/918«), ki obravnava navedeno področje in se zavezala, da ga bo pozorno spremljala in krepila s svojimi deležniki – pri čemer je ključna izmenjava informacij, sodelovanje, razvoj sposobnosti in tudi mednarodno sodelovanje.

Na letošnjem sestanku so bile obravnavane predvsem naslednje teme:

  • informacije, ki jih prejema URSJV v primeru zaznave nedovoljenega prometa z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi;
  • izkušnje nekaterih uporabnikov detekcijske opreme in postopki vračanja radioaktivnih virov v države izvora;
  • pregled podatkov iz dostopnih odprtih virov in podatkovne baze ITDB – angleško Incident and Trafficking Database, ki jo vzdržuje Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE);
  • potrebe po usposabljanjih, sodelovanju, izmenjavi informacij in dobrih praks – tako znotraj države, kot tudi z mednarodnimi organizacijami.

Naslednjo pomlad bo pod okriljem MAAE na Dunaju mednarodna konferenca o jedrskem varovanju. Slovenski deležniki bomo pozorno spremljali razpravo in zaključke, ki bodo nakazali prednostne (globalne) vidike v obdobju naslednjih štirih let in jih prenesli med slovenske deležnike.