Skoči do osrednje vsebine

Dopolnjen spletni portal UJP JN Plačila

Nameščena je nova verzija spletnega portala UJP JN Plačila.

Dopolnitve spletnega portala UJP JN Plačila so naslednje:

Zavihek Poročanje

V seznamu oddanih poročil so dodani novi stolpci Izvajalec, Interna številka pogodbe in Obdobje.

Zavihek Pogodbe

V seznamu pogodb sta dodana nova stolpca Izvajalec in Interna številka pogodbe.

Izvoz v Excel

V zavihkih Poročanje in Pogodbe je omogočen izvozi podatkov v Excel. Izvozijo se vsi podatki prikazani v seznamu oddanih poročil in seznamu pogodb.

Vmesnik B2B

V seznamu pogodb, pridobljenem prek metode ContractList (GET), sta dodana podatka Izvajalec (contractor – string) in Znesek pogodbe (value – number).

Na vstopni strani portala UJP JN Plačila, med Dokumenti in pripomočki, ter na spletni strani Poročanje o izvršenih plačilih iz naslova pogodb s področja javnega naročanja prek portala UJP JN Plačila | GOV.SI je objavljena dopolnjena Tehnična dokumentacija UJP JN Plačila – B2B vmesnik in dopolnjeno Navodilo za uporabo portala UJP JN Plačila.