Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Švarc Pipan in državna sekretarka Jelen Kosi s predstavniki lokalnih skupnosti

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan in državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje mag. Valerija Jelen Kosi sta predvideno prenovo sodniške zakonodaje predstavili predstavnicama in predstavnikoma Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije.

»Glavni cilj prenove sodniške zakonodaje je učinkovitejše poslovanje sodišč, enakomernejša obremenitev sodnic in sodnikov po posameznih okrožjih ter posledično hitrejše odločanje. Za stranke sodnih postopkov to pomeni učinkovitejše uveljavljanje njihovih pravic,« je predstavnikom lokalnih skupnosti pojasnila ministrica. Predsednikom sodišč na prvi stopnji bo namreč sprejem sodniške zakonodaje omogočil učinkovito upravljanje in razpolaganje s kadrovskimi viri, da bodo posamezniki v vseh delih države prišli do pravice v podobnem času.

»To pa je nujno za zagotovitev bolj enakomerne obremenitve sodišč in sodnic ter sodnikov po vsej državi in s tem enakega dostopa vseh državljank in državljanov do sodnega varstva,« je ob tem poudarila ministrica, ki pričakuje podporo prenovljeni sodniški zakonodaji tudi v Državnem zboru.

Državna sekretarka mag. Jelen Kosi pa je predstavnikom pojasnila, da imamo v Sloveniji 44 okrajnih sodišč, 28 jih je z manj kot petimi sodniki, kar jih v primeru daljše odsotnosti dela ranljive v smislu obravnavanja zadev. Ko bodo okrajna sodišča del okrožnih, bo lažje prerazporejati sodnike po celotnem okrožju.

Tako imenovani »trojček sodniške zakonodaje« obsega osnutke predloga zakona o sodiščih, predloga zakona o sodniški službi ter predloga novele zakona o sodnem svetu.

1 / 2