Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija podala predhodno pozitivno oceno drugega zahtevka za plačilo

Evropska komisija je danes podala predhodno pozitivno oceno drugega zahtevka za plačilo sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki ga je Slovenija v Bruselj posredovala sredi septembra. Slovenija bi lahko plačilo v višini 541 milijonov evrov prejela okoli novega leta.
Stavba sedeža Evropske komisije, modro nebo z belimi oblaki

Sedež Evropske komisije.

Evropska komisija (EK) je ocenila, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila vseh 44 mejnikov drugega zahtevka za plačilo (navedeni so v Poročilu o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost). Z njeno predhodno oceno se bodo v prihodnjih dneh seznanila še nekatera delovna telesa Sveta Evropske unije, potem pa bo EK podala končno oceno in izdala sklep, s katerim bo tudi uradno odobrila izplačilo 231 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 310 milijonov evrov posojil Mehanizma za okrevanje in odpornost.

»Pozitivna ocena Evropske komisije potrjuje, kar smo napovedovali ob oddaji drugega zahtevka. Za nami je veliko dela, pred nami pa še veliko mejnikov in ciljev, ki jih moramo doseči. Vlada se je že na samem začetku resno lotila obveznosti, povezanih s pridobivanjem evropskih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. S ciljem uspešnega koriščenja razpoložljivih sredstev bo Ministrstvo za finance skupaj z Uradom za okrevanje in odpornost še naprej pozorno bdelo nad izvajanjem mejnikov in ciljev Načrta za okrevanje in odpornost,« je ob tej priložnosti poudaril minister za finance Klemen Boštjančič.

Drugi zahtevek za plačilo je slovenska vlada v Bruselj posredovala 15. septembra 2023. Bruto vrednost zahtevka, ki je sestavljen iz drugega in tretjega obroka za nepovratna sredstva ter prvega obroka za posojila, znaša 614,4 milijona evrov, dejansko izplačilo pa bo nekoliko nižje zaradi upoštevanja že prejetega predplačila.

Slovenija je do zdaj že prejela 281 milijonov evrov nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, o tega 231 milijonov evrov predplačila v septembru 2021 in 50 milijonov evrov za prvi obrok v aprilu 2023. Država je končnim prejemnikom za izvedene projektne aktivnosti že izplačala 278 milijonov evrov.

Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost se je poleti prevesilo v tretje leto. Na terenu se izvajajo številni projekti, nekaj jih je tudi že zaključenih. Projektna dela so se na primer letos zaključila tudi na železniški postaji v Domžalah in desnem železniškem tiru med Brezovico in Borovnico.

Več informacij o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost.