Skoči do osrednje vsebine

10. zasedanje Evropskega regionalnega odbora za globalno upravljanje prostorskih podatkov

22. in 23. novembra je v Bruslju, v prostorih Evropske komisije, potekalo deseto plenarno zasedanje Evropskega regionalnega odbora za globalno upravljanje prostorskih podatkov (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management - UN GGIM Evropa).

Zasedanja se je udeležilo 61 predstavnikov iz 23 držav geografske Evrope in 15 predstavnikov opazovalcev. Na dnevnem redu zasedanju so bile obravnavane aktivnosti in dosežki regionalnega odbora v preteklih 10 letih, kot tudi strategija in program dela za naslednje večletno obdobje. Predstavljeni so bili številni rezultati dela posameznih delovnih skupin, ki delujejo v okviru UN GGIM Evropa in katerih izdelki so dostopni na spletni strani regionalnega združenja (v angleščini).

Dvorana Evropske komisije, kjer je potekalo plenarno zasedanje Evropskega regionalnega odbora za globalno upravljanje prostorskih podatkov

Dvorana Evropske komisije, kjer je potekalo plenarno zasedanje Evropskega regionalnega odbora za globalno upravljanje prostorskih podatkov | Avtor: Geodetska uprava

Velika pozornost na letošnjem plenarnem zasedanju je bila namenjena tudi razpravi o prihodnjih izzivih, nalogah ter načrtih UN GGIM za naslednjih 10 let. Udeleženci so podali nekaj konkretnih pobud za dopolnitev strategije (v angleščini) in programa dela Evropskega regionalnega odbora za globalno upravljanje prostorskih podatkov (v angleščini).

Na plenarnem zasedanju so sodelovali tudi predstavniki dveh preostalih regionalnih odborov:

ki so v svojih predstavitvah izpostavili pomen še močnejšega medregionalnega sodelovanja in povezovanja med petimi regionalnimi odbori.

Predstavljeno je bilo tudi delo globalnega centra odličnosti za geodezijo pri Združenih narodih - ZN (angleško United Nations Global Geodetic Centre of Excellence - UNSD UN GGIM (v angleščini)), ki je svoje delo začel lani v okviru ZN Campusa v Bonnu. Prva naloga je bila povezovanje deležnikov v globalni geodetski dobavni verigi, ki zagotavlja geodetske referenčne osnove uporabnikom.

Predsedujoči in člani izvršilnega odbora ter sekretariat Evropskega regionalnega odbora za globalno upravljanje prostorskih podatkov

Predsedujoči in člani izvršilnega odbora ter sekretariat Evropskega regionalnega odbora za globalno upravljanje prostorskih podatkov | Avtor: Geodetska uprava

V razpravi o prihodnjih ciljih in izzivih UN GGIM Evropa je bil predstavljen digitalni dvojček Nemčije (v angleščini) in evropska digitalna strategija (v angleščini). Udeleženci plenarnega zasedanja so v razpravi izpostavili potrebo po nadaljevanju prizadevanj, da geoprostorska tematika najde ustrezno mesto v akcijskem načrtu za izvajanje evropske podatkovne strategije.

V formalnem delu zasedanja je bil potrjen program dela UN GGIM Evropa za naslednje leto ter poročilo o izvajanju aktivnosti in nalog iz programa dela (v angleščini), ki je v bistvu načrt za uresničitev strategije UN GGIM Evropa.

Dvorana z udeleženci med plenarnim zasedanjem

Dvorana med plenarnim zasedanjem | Avtor: Geodetska uprava

V izvršilni odbor so bili za naslednje triletno obdobje izvoljeni Ingrid Van der Berghe (Institut Géographique National, Belgija), Francisco Vala (Statsitcs, Portugalska), Paul Becker (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Nemčija) in Tomaž Petek (Geodetska uprava Slovenija). Izglasovan je bil dvočlanski model vodenja izvršilnega odbora in za sopredsedujoča v naslednjim triletnem obdobju sta bila izvoljena David Handerson (Ordennance Survey, Velika Britanjia) in Frank Tieroff (Kadastre, Nizozemska).

Na spletni strani UN GGIM Evropa so na voljo vsa gradiva, skupaj z zaključki desetega plenarnega zasedanja (v angleščini).