Skoči do osrednje vsebine

WB3C usposabljanje za vodje informacijske varnosti v kritični infrastrukturi in državni upravi

V Podgorici je v okviru Centra za kibernetsko zmogljivost na Zahodnem Balkanu (WB3C) Slovenija organizirala usposabljanje za vodje informacijske varnosti v kritični infrastrukturi in državni upravi. Aktivnost je organiziral Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV). Na usposabljanju med 20. in 22. novembrom se je zbralo 19 predstavnikov šestih držav Zahodnega Balkana.

Program je bil interaktivno naravnan in je vključeval več delavnic. Matjaž Mravljak, direktor Inšpekcije za informacijsko varnost URSIV-a, je predstavil bistvene predpogoje za dvig ravni kibernetske varnosti v organizacijah kritične infrastrukture in v državnih organih, vlogo in odgovornosti vodij informacijske varnosti, potrebne ukrepe za dvig ravni kibernetske varnosti in dokumentacijo, ki podpira učinkovite procese.

V nadaljevanju so predstavniki evropske mreže, ki deluje v sklopu Evropske Organizacije za kibernetsko varnost (ECSO), ter slovenskih in francoskih podjetij predstavili različne vidike kibernetske varnosti in sicer kako umetna inteligenca spreminja področje kibernetske varnosti, kako varnostne rešitve, ki jih poganja umetna inteligenca, pomagajo organizacijam pri odkrivanju kibernetskih groženj in odzivanju nanje ter kaj je postkvantna kriptografija in zakaj je pomembna.

Prav tako so udeleženci spoznali obveznosti, ki izhajajo iz EU direktive NIS2 (direktiva o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji) ter kako se na njo učinkovito pripraviti. Vodja informacijske varnosti večjega energetskega podjetja je predaval o največjih kibernetskih nevarnostih. Sledile pa so predstavitve različnih orodij in pristopov, ki jih lahko pri tem uporabimo. Slovensko veleposlaništvo v Podgorici je pripravilo sprejem, na katerem je udeležence nagovorila slovenska veleposlanica Bernarda Gradišnik.

Velik poudarek delavnic je bil na skupinskem delu in izgradnji mreže strokovnjakov, saj jim bo to koristilo pri njihovem nadaljnjem delu. Organizacijsko podporo pri izvedbi usposabljanje je nudil Center za evropsko prihodnost (CEP), delavnice pa so potekale v prostorih Univerze Črne Gore.

Zaključne certifikate so podelili Dušan Polović generalni direktor Direktorata za infrastrukturo in informacijsko varnost Ministrstva za javno upravo Črne Gore, Danilo Brajović iz Generalnega direktorata za Nato in varnostno politiko Ministrstva za zunanje zadeve Črne Gore, Cédric Grousset, Vodja projekta – direktor programov WB3C in Ivana Boštjančič Pulko, vodja sektorja za mednarodne zadeve, URSIV, ki je zasnovala program usposabljanja.