Skoči do osrednje vsebine

K bolj zeleni prihodnosti prispevamo tudi s trajnostno rabo lesa

Ob izidu novega strokovnega priročnika »Les, material sedanjosti in prihodnosti – prednosti in izzivi« je danes potekala spletna predstavitev publikacije, ki strokovno, informativno, promocijsko, problemsko, s podatki in tudi s primerjavo z drugimi gradbenimi materiali, utemeljuje, zakaj naj bo les kot material prva izbira pri gradnji in pri izdelkih.

Na današnjem dogodku so strokovnjaki z različnih vidikov osvetlili prednosti in problematiko uporabe lesa kot materiala pri gradnji in izdelkih, v pozdravnem nagovoru pa je državni sekretar mag. Dejan Židan predstavil pomen lesa in razvojne priložnosti na tem področju za Slovenijo, pri čemer je med drugim izpostavil: »Potrebno je poudariti, da določene dogme glede poseka, izvoza, domače predelave in rabe lesa v Sloveniji ne veljajo več, zato je pomembno, da se širijo znanja o rabi lesa skozi tovrstne priročnike in se omogoča strokovna razprava na dogodkih, kot je današnji.«.

Podatki kažejo, da je les strateška surovina Slovenije, njegova obdelava in uporaba pa sta priložnost za lesnopredelovalno panogo. Les je tržni material, ki mu lahko inovativno oblikovanje in raznovrstna raba v proizvodnji ali obrtni dejavnosti data visoko dodano vrednost.

Predstavljene teme v priročniku, ki jih je prispevalo več kot 40 različnih avtorjev iz stroke in prakse, so:

  • zakaj je les material sedanjosti in prihodnosti,
  • kakšna je kakovost bivanja v leseni stavbi in zakaj uporabljati lesene izdelke,
  • kakšna je potresna odpornost lesenih konstrukcij in kako les reagira v požaru,
  • kako se izvaja uredba o zelenem javnem naročanju in
  • kakšen je življenjski ciklus izdelka.

Strokovni prispevki z dejstvi, podatki, raziskavami, tabelami, grafi utemeljujejo, katere so prednosti lesa v gradnji in uporabi. Priročnik upošteva glavne zahteve Direktive EU o zelenih trditvah, ki naj bi v prihodnje preprečevala zeleno zavajanje. Dodana je še aktualna informacija o uredbi EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov. Uredba namreč preprečuje podjetjem dajanje proizvodov na evropski trg, če niso proizvedeni zakonito in če povzročajo krčenje gozdov.

Priročnik je za uporabnike brezplačen, na voljo pa je v elektronski in fizični obliki. Namenjen je investitorjem, arhitektom in projektantom, celotni vrednostni verigi trajnostne gradnje, gradbincem, obrtnikom, oblikovalcem z lesom, stroki, državnim organom in inštitucijam, šolam, zbornicam, združenjem in drugim za spreminjanje prakse in za izobraževanje na delavnicah.

Priročnik je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport izdalo v sodelovanju s Fit media, Javno agencijo SPIRIT Slovenija, Gospodarsko zbornico Slovenije – Združenjem lesne in pohištvene industrije, podjetji lesnopredelovalne panoge in strokovnimi inštitucijami v Sloveniji.

V lesarstvu je prihodnost, saj je uvrščeno tudi v Slovensko industrijsko strategijo 2021–2030, nekaj podjetij se na globalnih trgih uveljavlja z vrhunskimi oblikovalskimi dosežki in zelenimi inovacijami. Potenciali in zgledi torej so. V zadnjih desetih letih je zaznati konstantno rast lesnopredelovalne industrije, kar potrjujejo različnih kazalniki (večji prihodki od prodaje; v letu 2022 že 2,2 milijarde evro, večja dodana vrednost; v 2022 že 46.000 evrov, večje število zaposlenih; 13.800 leta 2022). Po trgovinskih podatkih se izvoz okroglega lesa zmanjšuje na račun večje domače predelave in s tem ustvarjanja višje dodane vrednosti. S spodbudami si tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport prizadevamo, da bi lesnopredelovalna dejavnost do leta 2030 s tehnološko posodobitvijo izboljšala svojo konkurenčnost in še povečala dodano vrednost lesnih proizvodov. To bo možno doseči tudi z zagotovitvijo zadostnih količin lesnih asortimentov za predelavo lesa, z novimi poslovnimi modeli in strateškimi partnerstvi z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami.

Promocijo lesa izvajamo z različnimi promocijskimi aktivnostmi po eni strani za dvig ugleda panoge, po drugi strani pa s tem povezanih poklicev (delavnice v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah, filmčki na Tik Tok, Youtube). Dajemo pobude za nadgradnje izobraževalnih kurikulumov v skladu s potrebami gospodarstva in stroke (nova znanja vezana na digitalizacijo, krožno gospodarstvo, umetno inteligenco in podobno), pri obstoječih kadrih pa interdisciplinarna znanja zagotavljamo v okviru kompetenčnega centra za lesarstvo.

Vljudno vabljeni k branju novega strokovnega priročnika, ki bo ovrgel marsikateri mit in splošno uveljavljene napačne predstave glede uporabe lesa.

Priročnik: Les material sedanjosti in prihodnosti - prednosti in izzivi