Skoči do osrednje vsebine

Zaživela enotna nacionalna platforma za brezplačne elektronske učne vire

Zaživel je nacionalni portal eTorba, ki pod geslom »Množimo znanje« ponuja učencem, učiteljem, staršem in vsem drugim zainteresiranim posameznikom enoten brezplačni dostop do relevantnih, strokovno in didaktično pregledanih elektronskih učnih gradiv.
Prikaz portala eTorba na računalniškem ekranu.

Portal eTorba | Avtor: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

1 / 2

Sodobna tehnologija bistveno spreminja in zaznamuje naša življenja. Marsikdaj nam močno olajša delo, obenem pa  prinaša določene izzive in pasti. Zato je pomembno, da učence opremimo z znanji, ki jih potrebujejo, da bodo  v digitalni družbi znali izkoristiti svoj potencial. Učenci in dijaki pri učenju in pridobivanju informacij dandanes namreč najpogosteje uporabljajo prav splet. 

Digitalne tehnologije za nove učne priložnosti

Digitalne tehnologije prinašajo na področje izobraževanja številne izzive, pa tudi nove priložnosti in načine učenja. Multimedijsko načelo pravi, da se učimo učinkoviteje, če povezujemo slike in besede, kar pride še posebej do izraza pri animacijah in videoposnetkih. Ob multimediji se prednost elektronskih učnih virov kaže tudi v njihovi zmožnosti prilagajanja (uporabniki lahko spreminjajo velikost pisave, tipografijo, razmike in celo zahtevnost vsebine), ter v takojšnosti povratnih informacij.

Vizija digitalnega izobraževanja v Sloveniji je zapisana v Akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje 2021–2027: »Digitalno izobraževanje je izobraževanje v ustvarjalnem fizičnem in/ali virtualnem učnem okolju, v katerem se smiselno, varno in interaktivno uporablja digitalna tehnologija s ciljem dviga znanja in kompetenc vseh udeležencev izobraževanja.« Takšna mora biti tudi raba elektronskih učnih virov, je prepričan dr. Igor Pesek, vodja Službe za digitalizacijo izobraževanja. Verjame, da je za uspešno izrabo tehnologije v izobraževanju potrebno celostno pristopiti k realizaciji vseh področij digitalnega izobraževanja, ki jih opisuje Akcijski načrt (elektronski učni viri so umeščeni v področje digitalnega ekosistema). V Sloveniji ministrstvo, pristojno za šolstvo, že desetletja vlaga v razvoj prosto dostopnih elektronskih učni gradiv. Prva so nastala že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, zagon pa so dobila po letih 2006 (obsežnejša e-gradiva) in 2011 (interaktivni učbeniki).

eTorba: brezplačna učna platforma za učence, dijake in pedagoške delavce

Plod prizadevanj za večjo dostopnost elektronskih učnih virov ter večjo kakovost učenja in poučevanje z njimi je portal eTorba, rezultat projekta E-vsebine, e-storitve za podporo uvajanju novih pristopov v vzgoji in izobraževanju (E-torba 2023), ki je bil financiran s strani Evropske unije in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v vrednosti 1,65 milijona evra.

Projekt se je izvajal v letih 2022 in 2023, in sicer v konzorciju Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI), Instituta informacijskih znanosti (IZUM) in Akademske raziskovalne mreže Slovenije (ARNES). Njegov namen je izboljšanje učnega procesa na temelju uporabe inovativnih pristopov in večje izrabe možnosti, ki jih v procesu izobraževanja ponuja sodobna tehnologija. Takšen učni proces namreč prispeva k večji motivaciji in aktivaciji učencev oziroma dijakov, učiteljem pa omogoča uporabo kakovostnih elektronskih vsebin. Cilj projekta je torej izboljšanje kompetenc mladih ter usposobljenosti pedagogov prek večje uporabe sodobne tehnologije pri poučevanju in učenju.

eTorba je torej nacionalni učni portal, ki učiteljem, učencem, njihovim staršem in vsem zainteresiranim posameznikom omogoča enoten dostop do zanje relevantnih učnih gradiv, pri čemer je še posebej pomembno, da so ta gradiva kakovostna, torej strokovno pregledana s strani strokovnjaka za vsebino in strokovnjaka s področja didaktike. Vizija portala je, da so vsa za učence pomembna elektronska učna gradiva zbrana na enem mestu, njihova uporaba pa mogoča z enim uporabniškim računom. Prijava v portal ni potrebna, je pa priporočena, saj omogoča uporabo funkcionalnosti, kot so shranjevanje rešitev nalog, dodajanje zaznamkov in drugo. »Verjamem, da bomo s pomočjo portala množili znanje in še bolje razumeli prednosti multimedijskega učenja. Z vsakim odstavkom, ki ga preberemo, z vsakim videoposnetkom, ki si ga ogledamo, z vsako nalogo, ki jo rešimo in z vsako mislijo, ki jo delimo, imamo nove priložnosti za rast,« ob vzpostavitvi portala razmišlja minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda.

Sodobna elektronska učna gradiva v koraku s časom

»Vemo, da učitelji pri pouku pogosto uporabljajo interaktivne in multimedijske vsebine, predvsem za motivacijo, za ponazorilo in za utrjevanje. Vemo, da se današnji učenci ne učijo več samo za pisalno mizo, s svinčnikom v roki in zvezkom pred seboj, ampak se njihovo učenje prenaša na avtobuse, vlake, v parke – in predvsem na telefone. Zato je pomembno, da pripravimo kakovostne učne vsebine in storitve, ki jim bodo pomagale, da se bodo učinkovito učili tudi s pomočjo elektronskih učnih virov – tako ne bodo dobili le znanj predmetnega področja, ampak se bodo učili učinkovito učiti se tudi s tovrstnimi gradivi. Prednosti odprtih elektronskih učnih virov se še dodatno kažejo v njihovi dostopnosti,« smiselnost platforme opisuje dr. Mirjam Oblak iz Službe za digitalizacijo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

V okviru projekta pa ni bil samo razvit portal eTorba. Bilo je tudi nadgrajenih 31 obstoječih e-učbenikov in pet obstoječih e-gradiv, v sodelovanju z različnimi založbami pa so bili razviti štiri novi e-učbeniki za preizkušanje novih pedagoških modelov. Učenci in učitelji se učijo z uporabo eBralnika, ki deluje v okviru portala in ponuja prilagodljivost učnih vsebin glede na velikost zaslona ter individualne potrebe posameznika. Vsi elektronski učbeniki so oddani v postopek učbeniškega potrjevanja na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje. V prihodnosti se bo nabor gradiv na portalu še obogatil, prav tako se že razvijajo nove funkcionalnosti za še učinkovitejše učenje in poučevanje – tako v eBralniku kot v eUrejevalniku, orodju za izdelavo elektronskih učnih virov. Portal eTorba namreč postavlja temelje za nadaljnji razvoj tako elektronskih virov kot načinov učenja in poučevanja z njimi.