Skoči do osrednje vsebine

Strokovno predavanje na temo zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti

V ponedeljek, 20. novembra 2023, je v Dolenjskih Toplicah potekalo strokovno predavanje z naslovom »Prepoznavanje zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti ter ukrepanje v teh primerih«. Šlo je za osmo v vrsti niza usposabljanj, ki jih v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome organizira Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti.

Tokratno strokovno predavanje je bilo namenjeno predvsem romskim pomočnikom/-cam in svetovalnim delavcem/-kam zaposlenim na šolah na območju jugovzhodne Slovenije. Ti so se namreč izkazali kot pomemben povezovalni člen med romskimi otroki, njihovimi starši in strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih ustanov. Ključne naloge romskega pomočnika so tako med drugim pomoč otrokom pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir, vzpostavljanje in vzdrževanje stikov s starši, pomoč pri njihovi komunikaciji s strokovnimi delavci v šoli oziroma vrtcu ter sodelovanje s strokovnimi delavci pri aktivnostih, ki so namenjene boljši integraciji romskih otrok.

Na strokovnem predavanju so nastopili predavatelji in predavateljice iz različnih institucij. V prvem delu dogodka je predstavnica PU Novo mesto, Nataša Žagar, spregovorila o življenju mladostnikov v romski skupnosti in svojih osebnih izkušnjah. Sledilo je predavanje Katjuše Popović iz Društva Ključ - center za boj proti trgovanju z ljudmi o prisilnih porokah kot obliki trgovanja z ljudmi. Drugi del dogodka se je začel s predavanjem Brigite Mokbel, predstavnice Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, z naslovom »Pristojnosti in postopek obravnave begov otrok v škodljiva okolja pri centrih za socialno delo«. Plenarni del dogodka se je zaključil s predavanjem Aleksandra Podgrajška, predstavnika Generalne policijske uprave, ki je spregovoril o obravnavi begov otrok v druga okolja z vidika policijskega dela.

Na dogodku so bili predvajani tudi zmagovalni izdelki video natečaja SIFOROMA: Otrok naj bo otrok. Udeleženci so imeli priložnost sodelovati v razpravi o prepoznavanju in učinkovitem ukrepanju ob sumu na beg v škodljivo okolje ali prisilno poroko. Strokovnega predavanja in razprave so se udeležili romski pomočniki in svetovalni delavci iz 14 osnovnih šol na območju jugovzhodne Slovenije ter nekatere druge organizacije in centri, ki ponujajo pomoč na terenu  in redne organizirane programe, namenjene otrokom in mladostnikom iz romskih naselij.

Naslednje strokovno izobraževanje bo namenjeno romskim pomočnikom, zaposlenim na osnovnih šolah v severovzhodni Sloveniji.