Skoči do osrednje vsebine

Dvanajst novih projektov s področja inovacij v kmetijstvu

Na letnem dogodku Evropskega partnerstva za inovacije (EIP), ki je potekal včeraj, 22. novembra, na Bledu, so bili predstavljeni novi projekti EIP v začetni fazi izvajanja.

Projekti naslavljajo aktualne izzive v kmetijstvu, kot so na primer napredne digitalne tehnologije za pridelavo kakovostne hrane, precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave, tehnološke rešitve za zaščito pridelka pred pozebo v sadovnjakih, ekološka pridelava hmelja in še mnogo več.

Za spodbujanje tovrstnih projektov so bili z letošnjim letom uvedeni tudi inovativni posredniki, ki delujejo v okviru javne službe kmetijskega svetovanja in so regijsko razporejeni po vseh osmih kmetijsko gozdarskih zavodih.

Več o novih projektih Evropskega inovativnega partnerstva.