Skoči do osrednje vsebine

Direktorica urada mag. Karin Žvokelj na zasedanju Upravnega sveta in Proračunskega odbora EUIPO

V Alicanteju se danes zaključujeta zasedanji Upravnega sveta in Proračunskega odbora Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (angleško European Union Intellectual Property Office - EUIPO). Ob robu zasedanj je 22. novembra začel delovati Mediacijski center EUIPO, ki bo pripomogel k enostavnejšemu in cenejšemu reševanju sporov na področju intelektualne lastnine.
Direktorica urada mag. Karin Žvokelj in izvršni direktor Urada Evropske unije za intelektualno lastnino Joăo Negrăo

Direktorica urada mag. Karin Žvokelj in izvršni direktor Urada Evropske unije za intelektualno lastnino Joăo Negrăo | Avtor: Janez Kukec Mezek

1 / 2

Upravni svet in Proračunski odbor EUIPO se sestaneta dvakrat letno. Tokratni zasedanji sta še posebej pomembni, ker se bo prihodnje leto iztekel strateški načrt EUIPO za obdobje 2020-2025 in je zato v intenzivni fazi priprave nov strateški načrt, ki bo začrtal smernice razvoja in delovanja EUIPO do leta 2030.

Med pomembnimi temami zasedanj sta tudi potrjevanje programa dela in proračuna EUIPO za leto 2024 ter priprava proračunskih smernic do leta 2028. Oba organa sta se seznanila tudi s poročilom o poslovanju EUIPO v prvih desetih mesecih tega leta, ki je pozitivno.

Zasedanji prvič potekata ob prisotnosti novega izvršnega direktorja EUIPO Joãa Negrãa, ki je vsem članom upravnega sveta in proračunskega odbora predstavil osnovni okvir strateškega načrta EUIPO do leta 2030 in podrobno časovnico njegove priprave in sprejemanja, ki vključuje tudi aktivno sodelovanje nacionalnih uradov in drugih deležnikov EUIPO.

Direktorica Urada za intelektualno lastnino mag. Karin Žvokelj je ob tem dejala, da pozdravlja aktivno vključenost nacionalnih uradov pri oblikovanju strateškega načrta in krepitev medsebojnega sodelovanja in izmenjave mnenj, saj bo na ta način strateški načrt lahko naslovil vse dejanske izzive, s katerimi se soočajo nacionalni uradi na področju intelektualne lastnine.

Na krajši slovesnosti, ki so se je udeležili tudi člani Upravnega sveta in Proračunskega odbora, je uradno začel delovati tudi Mediacijski center EUIPO. V zadnjih letih predvsem Pritožbeni sveti EUIPO za reševanje sporov med strankami vedno pogosteje uporabljajo postopke mediacije, ki omogočajo enostavnejše in cenejše reševanje sporov. EUIPO veliko pozornosti posveča usposabljanju mediatorjev, v katerega so vključeni tudi uslužbenci nacionalnih uradov. Tako je tudi nekaj uslužbencev Urada za intelektualno lastnino že opravilo osnovno usposabljanje, v naslednjih dveh letih pa naj bi opravili še celotno usposabljanje in certificiranje za te postopke.