Skoči do osrednje vsebine

Participacija otrok v Hiši za otroke

Ministrstvo za pravosodje je ob 18. novembru, ko obeležujemo Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, organiziralo strokovno konferenco z naslovom Participacija otrok v Hiši za otroke.

Udeleženke in udeležence iz Slovenije, Finske in Irske sta uvodoma nagovorila Junior ambasadorka UNICEF Slovenije Arja Ela Hvala in državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje dr. Igor Šoltes.

Arja Eva Hvala je spomnila na pomembnost participacije, ki ni samo politična, temveč v vseh dimenzijah življenja, tudi v različnih postopkih. »Otroci potrebujemo opolnomočene in ozaveščene odrasle, ki imajo posluh, da še posebej v tistih težkih situacijah za otroke odločitve sprejemajo v sodelovanju z njimi. Za to pa moramo biti otroci in mladi slišani. Enak cilj ima tudi platforma U-Report, ki deluje že v 99-ih državah, odslej pa tudi v Sloveniji,” je, med drugim, izpostavila ambasadorka.

Dr. Šoltes je v nagovoru posebej pozdravil prav mlade ambasadorje, »ki so nas opomnili, da otroci imajo glas, imajo mnenje in znajo mnenje tudi izraziti, če jim to omogočimo.« Po njegovem mnenju sta prav poslušanje in upoštevanje slišanega pomembni vrednoti ob naslavljanju pereče teme, kot je zaščita otrok in boj proti spolnemu izkoriščanju in zlorabi otrok. Na ministrstvu se tega zavedamo, zato je ena od prioritet tega mandata področje otrokom prijazno pravosodje.

»Stereotipi, zanikanje, tabuji, "kultura molka", minimizacija problema in sprenevedanje so ovire na poti zaščite otrok pred zlorabami. Nedvomno je o tej temi nujno govoriti, izpostaviti ničelno toleranco do spolnih zlorab ter nuditi zaščito žrtvam in jim zagotoviti pomoč. Ključno vlogo pri tem igra vzpostavitev zaupanja in varnega okolja. Naj bo to srečanje tudi priložnost za vzpostavljanje zaupanja na vseh ravneh, saj bomo le z zaupanjem stkali mrežo preventive, okrepili pregon v primerih, ko preventiva ni zadostovala ter nudili potrebno pomoč in oporo najbolj ranljivim v družbi,« je poudaril dr. Šoltes in izpostavil pomen vzpostavitve Hiše za otroke, katere osnovni namen delovanja je usklajevanje vzporednih kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito otroka, s čimer se preprečuje vnovična travmatizacija otrok med postopkom preiskave in postopkom pred sodiščem. Po dobrem letu delovanja je bilo v Hiši obravnavanih oseminpetdeset otrok.

Strokovna konferenca se izvaja v okviru projekta Hiša za otroke, ki je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma, v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Njen namen je ozaveščanje o problematiki spolne zlorabe otrok in odzivu države nanjo skozi predstavitev dojemanja participacije in s tem različne načine zagotavljanja participacije otroka v postopkih v Hiši za otroke in širše v sodnih in drugih postopkih, ki zadevajo otroke.

državni sekretar dr. Igor Šoltes, za govorniškim pultom, nagovarja udeležence konference
1 / 2