Skoči do osrednje vsebine

Državna priznanja v mladinskem sektorju v letu 2023

Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma njegove popularizacije, prejmejo pa jih najzaslužnejši posamezniki, organizacije in projekti s področja mladinskega dela.
Prizor iz podelitve državnih priznanj 2023

Prejemniki priznanj za izjemne dosežke v 2023 | Avtor: Matej Pušnik

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, pristojen tudi za področje mladine, je danes v okviru nacionalnega posveta mladinskega sektorja, ki je potekalo v Narodnem domu v Mariboru, podelil tri priznanja, in sicer:

Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju prejme Janez Škulj

Janez Škulj se je začel udejstvovati v mladinskem sektorju že kot osnovnošolec, in sicer kot član Zveze tabornikov Slovenije, njegova pot v mladinskem sektorju pa traja že 39 let. Davnega leta 1985 je v času nekdanje Jugoslavije postal koordinator za mednarodne izmenjave prostovoljcev v okviru takratne Zveze prijateljev mladine Slovenije. Spomladi leta 1991 je bil na prvem rednem zboru Mladinskega sveta Slovenije (MSS) izvoljen za prvega predsednika MSS, zatem je bil na to funkcijo izvoljen še dvakrat. Organizacijo je povezal z mednarodnim okoljem ter okrepil njeno delovanje na lokalni in regionalni ravni.

Po letu 1997 se je pridružil skupini Movit ter tam po prenehanju funkcije direktorja nacionalne agencije in zavoda Movit svoje delo nadaljeval kot predsednik upravnega odbora. Nacionalna agencija se je pod njegovim vodstvom razvila v enega od ključnih stebrov podpore razvoju mladinskega dela. Njegovo aktivno sodelovanje s partnerskimi državami na najrazličnejših področjih delovanja za mlade je pustilo trajne sledove, ki so opazni še dandanes.

Janez Škulj je s svojim delovanjem veliko prispeval k razvoju in utrjevanju mladinskega sektorja in mladinskega dela ter k razvoju načel delovanja mladinskega dela in s tem ustvarjanja novih razsežnosti in vsebin mladinskega dela. S svojim aktivnim udejstvovanjem tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru je omogočal razvoj prostovoljstva in s tem povezano kakovost mladinskega dela. Z aktivnim delovanjem v mednarodnem prostoru je pomembno vplival na družbeno povezanost mladinskega sektorja tudi z drugimi sektorji. Z aktivno dejavnostjo pisanja in publicistike pa je prispeval tudi k ozaveščanju javnosti o pomenu in vlogi mladinskega dela v družbi. 

Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja prejme Mladinski center Dravinjske doline

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) letos praznuje 20-letnico delovanja. Deluje na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni ter s svojimi aktivnostmi pri mladih promovira neformalno izobraževanje, medkulturni dialog, podjetništvo, kulturo, aktivno sodelovanje v družbi in aktivno državljanstvo, solidarnost, trajnost ter zdrav način življenja.

Z raznoliko paleto aktivnosti, ki jih snuje, vodi, izvaja in evalvira skupaj z mladim ter ob tem skrbi za razvoj ključnih kompetenc in avtonomnosti mladih, spodbuja njihovo mobilnost in aktivno sodelovanje v družbi. Pri vsem tem deluje tudi kot povezovalno telo med formalnim in neformalnim izobraževanjem ter med javnim, zasebnim in gospodarskim sektorjem. Vizija MCDD se je s preštevilnimi projekti in programi potrdila in tako so pokazali, kako pomembni so družbena aktivacija mladih, spodbujanje aktivnega državljanstva, dvig kulturnih kompetenc, solidarnost, pa tudi skrb za zaposlovanje mladih. MCDD zagotavlja prostore za delovanje številnim mladinskim društvom v občini, glasbenim in gledališkim skupinam ter mnogim drugim. Skrbi za neprekinjeni obstoj in razvoj številnih organizacij v mestu in regiji, tudi ob zamenjavah generacij, ki vodijo društva.

MCDD letos praznuje 20 let izjemno raznolikega delovanja, podpiranja in vključevanja mladih, izvajanja številnih lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektov, ki imajo znatno razsežnost delovanja ter pomemben vpliv na družbeno povezanost, ozaveščanja javnosti o pomenu mladinskega dela, trajnosti in dolgoročnem učinku soudeležbe mladih ter inovativnosti pri razvoju mladinskega sektorja.

Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja prejme Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO

Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO je organizacija, ki deluje na preseku mladinskega dela in kulture. Ustanovljena je bila leta 2012. Kot specialisti za povezovanje mladinskega dela in gledališke dejavnosti izvajajo programe izobraževanja in usposabljanja mentorjev improvizacijskega gledališča in mladinskih delavcev. Gledališko mladinsko delo je posebnost, ki so ji v društvu IMPRO postavili temelje, in ti stojijo še danes ter so prepoznavni po vsej Sloveniji.

Mladinski delavci imajo po zaključenem usposabljanju možnost neposrednega prenosa znanja na številne mlade. Ob tem so v zadnjih letih s programi Bodigatreba+ dosegli tudi razvoj novih projektov, ki nagovarjajo vključevanje mladih s posebnimi potrebami in z manj priložnostmi za vključujoče mladinsko delo. Metode dela stalno razvijajo in dopolnjujejo ter jih predajajo drugim mladinskim organizacijam in mladinskim delavcem. S tem omogočajo razmislek o novih pedagoških metodah in oblikovanju aplikativnih metod za doseganje pozitivne skupinske dinamike, vključenosti in za aktivacijo udeležencev v pedagoškem procesu.

Sprejemanje napak, prepoznavanje čustev, delo z raznolikimi skupinami udeležencev, medsebojno sodelovanje, zanimivi načini obravnave različnih tematik in uporaba načel improvizacijskega gledališkega dela za doseganje različnih ciljev so njihova stalnica, ki se kaže v kakovosti neformalnega učenja skupin otrok, mladostnikov, mladih in starejših.