Skoči do osrednje vsebine

Svetovni dan ribištva, 21. november, izpostavlja smernice za zaščito malega priobalnega ribolova

Jutri, 21. novembra, bo svetovni dan ribištva. Izpostavlja pomen ribištva kot dejavnosti, skrb za ohranjanje tradicionalnega malega priobalnega ribolova ter zdravih morskih in vodnih ekosistemov. Letošnji svetovni dan ribištva še posebej poudarja zaščito malega priobalnega ribolova, ki je značilen za slovensko ribištvo.

Ribiško plovilo na morju

Ribiško plovilo | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (angleško Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) je pred desetimi leti pripravila prve Prostovoljne smernice za zaščito trajnostnega malega priobalnega ribolova v kontekstu prehranske varnosti in odprave revščine. FAO želi smernice posodobiti, zato poziva države k predložitvi prispevkov in predlogov. Evropska unija smernice podpira, saj igrajo mala priobalna ribištva v EU pomembno socio-ekonomsko vlogo v lokalnih obalnih skupnostih. Flota malih ribiških plovil predstavlja večino registriranih ribiških plovil v EU in pomemben delež zaposlenosti v ribiškem sektorju. Glede na Analizo na ravni morskega bazena, ki jo je leta 2020 pripravila Evropska komisija, kar 80 odstotkov ribiške flote v Mediteranu obsegajo plovila tega segmenta.  

Evropska komisija nenehno ozavešča o pomembnosti malega priobalnega ribolova: posebej je omenjen v Osnovni Uredbi o skupni ribiški politiki (angleško Common Fisheries Policy Regulation) in najnovejšem Paketu za ribištvo in ocean (angleško Fisheries and Ocean Package) iz februarja letos. Mali priobalni ribolov ima torej posebno mesto v evropski zakonodaji. Tako so na primer v okviru Uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027, ki ga izvajamo tudi v Sloveniji, za naložbe, ki so namenjene malemu priobalnemu ribolovu, na voljo ugodnejši pogoji ter višja intenzivnost pomoči.

Po drugi strani pa o malih ribiških praksah ni povsem zanesljivih znanstvenih podatkov o ulovih in socio-ekonomskih kazalnikih. Strokovnjaki razvijajo omenjene kazalnike razvijajo za ribištvo ter pripravljajo študije o ribičih prihodnosti (angleško Fishers of the Future), s čimer skušajo doseči  večji vpogled v sektor ribištva v EU, v ta namen je bila sprejeta revizija Uredbe o nadzornem sistemu skupne ribiške politike, ki bo predvidoma stopila v veljavo do konca letošnjega leta. Posodobila naj bi pravila spremljanja in nadzora ribištva v okviru skupne ribiške politike, pri čemer  bodo za mali priobalni ribolov na voljo nekatere poenostavitve, kar se tiče novih pravil nadzora.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 (angleško European Maritime and Fisheries Fund - EMFF) je namenil skoraj polovico svojih sredstev (približno 15 milijonov evrov) za malo priobalno ribištvo v EU. V trenutno veljavnem Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027 (angleško European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund - EMFAF), so skoraj vsi projekti, namenjeni malem priobalnem ribolovu, upravičeni do javne pomoči v višini 100 odstotkov.

V EU, pa tudi v Mediteranu, predstavlja mali priobalni ribolov kar 80 odstotkov ribiške flote. Z malim priobalnim ribolovom se ukvarjajo večinoma manjša družinska podjetja, kjer se znanje in veščine o tradicionalnih ribolovnih tehnikah, ki so okolju praviloma prijaznejše od novejših, prenašajo iz roda v rod.

V Sloveniji je mali priobalni ribolov zelo pomembna dejavnost ribištva, saj je kar 90 odstotkov plovil v slovenski ribiški floti manjših od 12 metrov. Ribolovna pot takšnih plovil je po navadi kratka, traja le nekaj ur. Dejavnost malega priobalnega ribolova je tesno povezana s krajevno in velikokrat tudi družinsko tradicijo ter prinaša prihodke prenekateri družini, ki je odvisna od morja. Zato je prihodnost malega priobalnega ribolova tudi v diverzifikaciji, ki jo omogoča Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027. Prav zato je Slovenija tovrstnim ukrepom namenila pomemben delež sredstev (več kot 12 milijonov evrov).

Več informacij o slovenskem ribištvu

Ali ste vedeli, da…

  • je v Sredozemskem morju kar 78 odstotkov staležev kljub mnogim preventivnim ukrepov še vedno v stanju ogroženosti. Vse večja onesnaženost morja ter globalna gospodarska situacija postavljata ribiški sektor in ljudi, ki z ribištvom preživljajo sebe in svoje družine, pred precejšnje globalne izzive;

  • je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov leto 2022 razglasila za Mednarodno leto malega priobalnega ribolova in akvakulture, z namenom večje ozaveščenosti o tej gospodarski panogi. Cilj mednarodnega leta je bil spodbujanje prehoda na bolj učinkovito, vključujočo, odporno in trajnostno družbo. Posebna pozornost je bila namenjena razširitvi in okrepitvi socialne varnosti v ribiškem sektorju in sektorju akvakulture. V tem kontekstu obeležujemo tudi 21. november, svetovni dan ribištva.