Skoči do osrednje vsebine

Zagovor periodičnega poročila po Konvenciji proti mučenju

Delegacija Republike Slovenije je 15. in 16. novembra 2023 v Ženevi sodelovala na 78. zasedanju Odbora Združenih narodov proti mučenju, kjer je bilo obravnavano Četrto periodično poročilo Republike Slovenije o uresničevanju določil Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (oddano v letu 2019).

V uvodnem nagovoru je vodja delegacije ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan predstavila zakonodajne in druge ukrepe v Republiki Sloveniji po oddaji poročila. Desetčlanski Odbor proti mučenju je zatem postavil dodatna vprašanja glede zakonskega, institucionalnega in programskega okvira za zagotavljanje izvajanja vseh splošnih obveznosti za krepitev pravic varstva oseb, ki jim je bila odvzeta prostost v Republiki Sloveniji (predvsem glede izvrševanja kazenskih sankcij, policijskih postopkov ter obravnave v psihiatričnih bolnišnicah), preprečevanja nasilja v družini in ukrepanja za zmanjševanje nasilja, ureditev pravnega položaja izbrisanih, migrantske in integracijske politike, trgovine z ljudmi, civilnih protestov v času pandemije covid-19, usposabljanja osebja v različnih institucijah ter vprašanja, povezana z urejanjem položaja romske skupnosti.

Slovensko delegacijo so sestavljali predstavniki Ministrstva za pravosodje, Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za solidarno prihodnost, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Urada za narodnosti, Urada za oskrbo in integracijo migrantov in Stalnega predstavništva RS pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi. 

Po predstavitvi poročila odbor sprejme sklepne ugotovitve, v katerih poda svojo oceno o napredku, ki ga je pogodbenica dosegla pri uresničevanju svojih obveznosti po konvenciji v obdobju, za katerega poroča, ter poda priporočila za pospešitev uresničevanja določil konvencije na področjih, za katera presodi, da pogodbenica ni storila dovolj.